vodnik

O převodu Vodníku zatím nerozhodnuto

Zářijové vimperské zastupitelstvo mělo na programu schválení převodu sportovního areálu Vodník od dosavadního správce Ski klubu Šumava pod křídla STARZu, ale projednávání tohoto bodu bylo odloženo na listopadové zasedání.

 

Zatím se o Vodník staral Ski klub Šumava, ale již není fyzicky a finančně schopen zajistit provoz areálu. O ten by se nově měl starat STARZ. “Ski klub zajišťuje významným způsobem sportovní aktivity nejen svoje, ale také občanů města. Přitom to dělá ze svých příspěvků a jeho členové se podílí na chodu areálu zadarmo ve svém volném čase. Ski klub víceméně dotuje sportovní činnost vimperských obyvatel. Proto město cítí povinnost areál převzít,” ozřejmuje důvody změny starosta Bohumil Petrášek.

vodnik
Jedním z důvodů, proč se o Vodníku bude jednat později, než bylo v plánu, byla neúčast zástupců dvou ze tří stran, kterých se navrhovaná smlouva týká – Ski klubu Šumava jako současného a STARZu jako budoucího správce. Zastupitelé tak neměli komu pokládat případné dotazy. Na obranu nepřítomných je nutno dodat, že se ani zúčastnit nemohli, protože nebyli pozváni. Druhý důvod vysvětluje starosta Bohumil Petrášek: “Chceme ještě do připravené smlouvy zakomponovat koncepci, kterou má do 15.října připravit komise mapující stav sportovišť ve městě. Ta by mimo jiné měla obsahovat finanční politiku města vůči sportovním oddílům.” 

 

Tento úkol dostala komise na základě nespokojenosti některých oddílů, kdy jejich členové nemají zvýhodněné ceny pronájmů na městských sportovištích na rozdíl od některých jiných klubů. Konkrétní nespokojenost zazněla na ceny pronájmu ledové plochy. Hokejový klub využívá led za nižší cenu, než jakou musí zaplatit ostatní zájemci o bruslení či hokej. Na tuto nesrovnalost rovněž upozornila zpráva finanční komise z konce jara, která se zabývala hospodařením STARZu.

 

Podle slov starosty odložení projednání Smlouvy o spolupráci při údržbě sportovního areálu Vodník, jak se přesně třístranná smlouva jmenuje, neznamená žádné komplikace. “Převod není vázaný na začátek zimní sezony. I kdyby byla schválen na posledním zastupitelstvu, stejně by převod platil až od 1.ledna příštího roku. Na tom jsme se se Ski klubem dohodli už dříve,” vysvětluje Bohumil Petrášek. Jak dodává, město se nebrání větší spolupráci na začátku zimní sezony ještě před platností převodu na městskou příspěvkovou organizaci STARZ.

 

Změna správce neznamená, že by se Ski klub Šumava o areál už nestaral. “Například odborné práce, jako obsluha sněžného děla, budou dále provádět členové lyžařského oddílu. Na takových věcech jsme se Ski klubem domluveni,” dodává starosta.

 

Josef RYCHTÁŘ

 


foto: archiv redakce