Pouť na Hůrce

 

V sobotu 15. září se na místě znovuobnoveného kostela na Hůrce uskutečnila podzimní pouť na svátek Povýšení svatého kříže. Mši svatou, které bylo přítomno skoro 100 účastníků, celebroval P.Ing. Mgr. Slávek Holý , vikář sušický a nepomucký. Součástí setkání byla i výstava fotografií Vl. Černého zachycující proměny Hůrky r. 1998 – 2011 a při obnově základů kostela v Prášilech 2012.

 

Foto: Vladimír Černý