Nová povinnost pro majitele budov

penb
Stát vytáhl do boje se spotřebou primárních paliv na vytápění a majitele domů tak čeká od ledna 2013 nová povinnost. Budou si muset pořídit pro případ prodeje, přestavby nebo pronájmu budov takzvané průkazy energetické náročnosti, které mají sloužit podobně jako u elektrospotřebičů jako informace pro kupující či nájemce o provozních nákladech na energie. Zatím tuto povinnost měli od 1.1.2009 jen majitelé novostaveb.

 

Koho konkrétně a jakých budov se nové nařízení týká, na to jsme se zeptali Ing. Miroslava Ryse, jednatele společnosti Energie AG Teplo Vimperk s.r.o., která ve Vimperku zajišťuje dálkové vytápění:

 

“O smysluplnosti této povinnosti nehodlám zde polemizovat, ale když už stát oficiálně se rozhodl nás přinutit více šetřit na energiích, tak přidávám několik informací, aby se majitelé domů a společenství vlastníků bytových jednotek vyhnuli případné pokutě.
S povinností umisťovat energetické štítky na budovy počítá změna zákona o hospodaření energií. V případě pronájmů částí budov má nová povinnost platit od roku 2016. Již existující budovy mají získávat štítky postupně od roku 2015 do roku 2019. Povinnost se týká nových budov a větších stavebních úprav stávajících budov včetně bytových a rodinných domů s vnější půdorysnou plochou větší než 50 m2. Netýká se staveb pro rodinnou rekreaci. Rovněž se nevztahuje na budovy určené pro náboženské účely, budovy v památkových rezervacích, památkových zónách a jejich ochranných pásmech.
Průkazy energetické náročnosti budovy dokladující plnění požadované energetické náročnosti jsou potřebné při provádění větších změn dokončených staveb, které se týkají více jak 25 % obálky budovy. Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie musí být doloženo jako součást průkazu v případě výstavby nových budov. Pokud vlastník bytu nemá k dispozici tento průkaz bytového domu, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za poslední tři roky za podmínek, které podrobněji popisuje tento zákon. U veřejných budov jsou povinnosti ještě přísnější a dané odpovědné osoby na úřadech dozajisté již zjišťují dopady na své budovy.
Další povinností v rámci zákona o hospodaření energií je instalování poměrových měřičů tepla do jednotlivých bytů v rámci bytových domů s ústředním topením. Většina bytových domů již toto má, ale najde se ještě několik, kteří si toto budou muset nově pořídit.
V případě dotazů k novým energetickým průkazům budov se na nás můžete obrátit (info@energieagteplo.cz). Pro zákazníky centrálního zásobování teplem připravujeme výrazné slevy na pořízení energetických průkazů. Závěrem bych chtěl popřát všem tepelnou pohodu v následujících měsících a přislíbit, že pro příští rok děláme vše proto, aby se náklady na vytápění i v příštím roce opět snížily.”

 

(red)

 


ilustrační foto: (jr)