Předvolební

Předvolební

Za několik málo dní naši společnost čekají krajské a někde i senátní volby. Budou probíhat v době, která není pro značnou část našich spoluobčanů sociálně a lidsky jednoduchá. Někteří bohužel na vlastní kůži přímo pociťují trpké plody současné vládnoucí garnitury.

Navíc jako občané našeho státu máme vždy dějinnou smůlu v tom, že se u nás často vytváří v daném historickém okamžiku horší odrůda jakéhokoliv společenského systému. Zkrátka jsme národem horlivých budovatelů. U nás ve státě žije několik rodin, kde třeba otec budoval zásadně úplně jiný systém než jeho synek nebo dcerka. To tak někdy úsměvný život v české kotlině přináší.

Jsem ve věku, kdy první půlku svého života jsem podle komunistů prožil v rozvinuté socialistické společnosti. Druhá část mého života se odehrává nyní za situace, kdy prý vše ke spokojenosti všech stačí ohlídat neviditelná ruka trhu. Výsledky obou těchto pokusů nepovažuji úplně za tu nejsprávnější cestu, neboť na jejím konci mnohdy nestojí důstojný život občana, který se nemusí bát o svoji přítomnost a především budoucnost.

Výjezdní doložky StB, v normálním světě nesměnitelné bankovky kryté poctivou prací dělnické třídy, myšlenková malost v prostorově velkém Rudém právu, výhružně politický tlak tajemníků KSČ, poloprázdné obchody a odhodlání Pohraniční stráže střílet na ty, kteří nechtějí sdílet blaho pocházejí z ,,duchovního dědictví“ velkých revolucionářů. V takovém světě bych již žít nechtěl.

Nemám zájem ani o pobyt ve společnosti, kde nám budou styl života diktovat peníze, bulvární hloupost, úspěšní muži s golfovými holemi a vrcholní členové pravicových stran, kteří svoje zásadní životní neznalosti nahrazují pouze svými názory. Neustále slyším, a už jsem na to pomalu alergický, že občan má být odpovědný za svůj život. To je pravicová duševně omezená mantra, která vůbec nepočítá s tím, že každý bohužel nemáme do života stejné startovní podmínky, štěstí a kontakty. Právě ze zaměstnání propuštěného otce od rodiny určitě neutěší informace našeho premiéra o tom, že nás dobře hodnotí nějaká finanční agentura! Tato podoba společnosti mi rovněž nevyhovuje.

Přeji si společnost takovou, kde postavení člověka je odvozené od jeho skutečné hodnoty, která není v tom, že je jedinec pouze obyčejnou položkou a číslem v rukou komunistických nebo primitivně kapitalistických představ. Doufám, že myšlenka sociální demokracie- svoboda a solidarita- je lékem na tyto zhoubné nádory.

A tak každé volby pojímám jako šanci na lepší příští. Vím, že máme ,,jen“ před krajskými volbami a že existuje spousta regionálních témat. Avšak vše se odehrává v souvislostech a určitě si nemyslím, že krajská témata se nacházejí nějak odtrženě od zbytku celostátní politické situace. I ten nejschopnější hejtman se totiž pohybuje na prostoru, který vymezuje vláda svojí schopností spravovat zemi.

Doporučuji k volbám přijít a poslat mocným této země jasnou zprávu o tom, co si myslíme o jejich službě pro společnost.

Mgr. Bc. Petr Šmíd