Největší kritiku schytala městská policie

Občané, nebuďte lhostejní, hlaste každý přestupek, bez vaší spolupráce s městskou i státní policií se bezpečnost ve městě nezlepší. To je asi nejzásadnější výstup pronesený ústy starosty Vimperka Bohumila Petráška ze středečního setkání “Za bezpečné město”, na něž přišla odhadem stovka obyvatel Vimperka diskutovat s představiteli města a zástupci Policie ČR od krajského ředitelství až po vimperské obvodní oddělení a vrchním strážníkem Městské policie Vimperk. Na to, co občany pálí, byla zvědava třetina zastupitelů.

 

Po necelém roce se opět vyplavala na povrch zemský nespokojenost části vimperských obyvatel se stavem bezpečnosti ve městě. Ačkoliv kriminalita podle policejních statistik stagnuje nebo mírně klesá, pocit bezpečí se nesnižuje, spíše naopak. Potvrzuje to i průzkum provedený radnicí mezi žáky základních a středních škol, jehož výsledky představila na setkání v MěKS místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová. Že obyvatelé Vimperka se ve svém městě necítí bezpečně, napověděla i naše anketa, kterou jsme zveřejnili v minulých dnech. Jen necelá čtvrtina (z 350 hlasujících) má ve Vimperku pocit bezpečí.

 

Středeční setkání iniciovalo vedení města na základě jednání s rodinou Preslových, kteří byli 11.září napadeni ve své provozovně (více zde). Napadení rovněž sepsali petici (text petice). Během dvou dní pod ní připojilo podpis více než dvě stě občanů. Petici bylo možné podepisovat ve středu v sále MěKS, jedním podpisovým místem, kde je možné petici podepsat, je i recepce Stomatologického centra (1.máje 116) naproti lesárně.

 

img 9076 (1)img 9083 (1)

 

“Celé setkání bereme jako poučné, dozvěděli jsme se od občanů několik podnětů a námětů, které stojí za úvahu a budeme se snažit je realizovat,” zhodnotil středeční podvečer v sále kulturního střediska starosta města Bohumil Petrášek. Největší kritiku od občanů si ve středu vyslechl vrchní strážník vimperské městské policie Daniel Ziemba. Jak přiznal, některé připomínky jsou oprávněné. “Sice jsme oficiálně letos řešili jen tři stížnosti na práci městské policie, ale jestliže bude nespokojenost s prací městské policie přetrvávat tak, jak tady dnes zaznělo, slibuji, že k 31.prosinci podám starostovi rezignaci na svůj post,” prohlásil na závěr setkání vrchní strážník Daniel Ziemba.

 

 

Co také zaznělo na středečním setkání “Za bezpečné město”:

 

“Z pětaosmdesáti procent řešíme nepřizpůsobivé,” uvedl vrchní strážník Daniel Ziemba.

 

“Především u romské menšiny roste počet narkomanů a drogově závislých,” prohlásila zastupitelka Věra Vávrová. “To, že je situace s nepřizpůsobivými nedobrá, je vina nás všech, kteří tolerujeme , že se jim pronajímají byty za vyšší cenu, na které dostávají příspěvky, že jim doktoři píší neschopenky nebo že jsou načerno zaměstnáváni,” dodala Věra Vávrová.

 

Zvýšení počtu policistů na vimperském obvodním oddělení

 

Plk.Martin Souček, velitel Odboru služby pořádkové policie České Budějovice odmítl, že by se uvažovalo o navýšení počtu policistů ve Vimperku. Na srovnání s Blatnou dokumentoval, že by ve Vimperku docházelo k většímu páchání trestné činnosti, než v jiných srovnatelných městech. “Vimperk má stejně policistů jako Prachatice, přitom v okresním městě žije více obyvatel a kriminalita je tam větší,” přidal další srovnání.

 

Fyzická připravenost městských strážníků

 

“Někteří strážníci při pohledu na jejich postavu a věk ve mně nevzbuzují důvěru, že by mi v nesnázích pomohli,” zaznělo z publika. S nástupem do své funkce počátkem roku zavedl Daniel Ziemba povinné fyzické testy. Jenže výsledky testů se projeví jen v pohyblivé složce na výplatní pásce. “Městští strážníci nejsou ve služebním poměru, ale v pracovním, takže do pracovní smlouvy nemůžeme dát podmínku splnění fyzických testů,” vysvětlil starosta Bohumil Petrášek. “Také nejsem s kvalitou některých městských strážníků spokojen,” dává za pravdu kritikům.

 

Strážníci nejsou ve městě vidět, a když jsou, pak se nepohybují v problémových lokalitách

 

Daniel Ziemba v této souvislosti uvedl, že vimperská městská policie potřebuje pro zajištění nonstop dohledu navýšit počet strážníků o tři až čtyři osoby. V současné době většinou zajišťují službu dva strážníci, což je při rozsáhlosti území (až po Korkusovu Huť) a nutné administrativní činnosti nedostatečné. Proto navrhuje tříčlenné služby, z nichž by jeden plnil funkci jakéhosi velitele hlídky a věnoval by se především administrativní práci na služebně. Na příštím zastupitelstvu bude požadovat navýšení rozpočtu na rok 2013, aby městská policie i nadále mohla fungovat 24 hodin. Jako dobrý nápad ohodnotil starosta myšlenku jednoho z diskutujících pořídit pro strážníky jízdní kola. “Já jsem pro, pokud zastupitelé nákup odsouhlasí, bude městská policie jízdními koly vybavena.

 

Přílišné “kamarádíčkování” strážníků s pachateli přestupků

 

“Já chápu, že je složité pro strážníka, který i ve Vimperku bydlí, zná se s velkým množstvím lidí, zachovat si odstup, ale tohle budeme od vrchního strážníka důsledně vyžadovat, aby nevhodné jednání jeho podřízených odpadlo,” řekl Bohumil Petrášek.

 

“Vynucování si” dodržování veřejného pořádku a zamezení páchání přestupků

 

“Nepřizpůsobiví musí vědět, že se nám jejich chování nelíbí, je třeba, aby policisté i strážníci pořád nepřizpůsobivé legitimovali a kontrolovali, při porušení vyhlášek je odváželi na služebnu a tak dále. Jak se říká, neustále jim šlapat po patách” navrhovalo několik účastníků středečního setkání. Jednou z věcí, kterou diskutující a přihlížející ocenili, byla zmínka, že vedení města plánuje zřidit další služebnu městské policie v areálu U Sloupů, kam budou nepřizpůsobiví občané odváženi k projednávání přestupků. Zatímco tři kilometry nad Vimperk by se vezli v autě strážníků, zpátky do města už by na odvoz neměli nárok. “Podle legislativy řešení umístit služebnu kdekoliv na území města je možné,” vysvětlila místostarostka Jaroslava Martanová. Jak redakci později vrchní strážník sdělil, na této myšlence pracuje od dubna a podle jeho slov bude služebna k dispozici během několika dnů.

 

Zatímco větší kriminalita podle statistik neroste, přibývá drobná kriminalita.

 

Státní i městská policie si je vědoma, že došlo k enormnímu nárůstu drobnějších krádeží jako například kanálových vpustí s následným prodejem do výkupů. Obě složky přislíbily, že této oblasti se budou věnovat daleko intenzivněji.

 

Pořízení nových kamer

 

Jak uvedl starosta Bohumil Petrášek, pro zvýšení bezpečnosti budou ještě do konce roku instalovány tři kamery: v Pasovské ulici, v ulici Pražská ve směru na ZŠ TGM, na budově polikliniky s výhledem na podchod v Sušické ulici.

 

 

V příštích dnech přineseme ze setkání videoreportáž.

 

(jr)

 

foto: Stanislav Falář