penize

Stotisícový limit šetří peníze

Jeden rok platí na vimperské radnici nová směrnice pro zadávání veřejných zakázek. V ní je stanoveno, že na všechny investiční akce s předpokládanou cenou vyšší než sto tisíc korun mimo odůvodněných případů musí být vypsáno výběrové řízení. Už v době svého přijetí byla hranice hodně pod limitem stanoveným zákonem o veřejných zakázkách. Ani zpřísňující zákon s maximální hranicí ve výši jednoho milionu přijatý letos na jaře nedosahuje zdaleka vimperského limitu. Pro srovnání, v nedaleké o trochu větší Sušici si odsouhlasili hranici pro vypisování veřejných zakázek částku 200 tisíc.

 

Jak uvedl starosta města Bohumil Petrášek, za dobu platnosti směrnice se uskutečnily zatím dvě akce v ceně přes sto tisíc takzvaně “napřímo”, tedy bez vyhlášení výběrového řízení.

 

Poprvé se jednalo o projektovou dokumentaci k nové variantě areálu vodních sportů. Tu opět vypracoval architekt Lejsek, který již dříve vyprojektoval letní plavecký areál. “Protože se vycházelo z dokumentace, na kterou se vztahují autorská práva, v žádném případě bychom se nedostali na nižší cenu. Rovněž z časového hlediska by to nebylo realizovatelné, neboť bychom nestihli termín pro podání žásoti o dotaci,” vysvětluje Bohumil Petrášek.

 

Druhou akcí, kde se vedení města rozhodlo svěřit zakázku bez klasického výběrového řízení, byla volba firmy, která provede oplocení sportovního areálu. “Tady neproběhlo klasické výběrové řízení z časových důvodů. Na kabinách byly nainstalovány sluneční kolektory a hrozila možnost znehodnocení,” zdůvodňuje Bohumil Petrášek, proč na více než třistatisícovou investici nebyla aplikována přijatá směrnice. Přesto ani tady nedostala provádějící firma zakázku “napřímo”. “Odbor investic spolu se Šumavanem Vimperk jako majitelem areálu provedl poptávkové řízení a vybral nejlevnější firmu,” upřesňuje starosta.

 

Na posledním jednání zastupitelstva při projednávání těchto dvou akcí zazněl názor, především z úst členky městské rady Dagmar Rückerové, že stanovený limit je příliš nízký. S tímto názorem nesouhlasí Bohumil Petrášek. “Částka sto tisíc mi přijde optimální, abychom mohli být dostačně operativní. Samozřejmě je s tím spojená větší administrace, ale přináší nám to významné úspory. Ale také si nemyslím, že bychom měli snížit limit na třicet tisíc jako mají některá města. Velké plus námi přijaté směrnice je to, že jsme dostatečně transparentní. Je prokazatelné, že neupřednostňujeme někoho před někým. Výzva je zveřejněna na internetu, přihlásit se může kdokoliv,” vysvětluje svůj postoj.

 

Zajímalo nás, kolik Vimperk ušetřil přijatou směrnicí. Jak nám sdělil vedoucí odboru investic Michal Janče, nelze tuto částku vyčíslit. Podle jeho názoru by se dalo vycházet z rozdílu mezi předpokládanými náklady a vysoutěženou cenou. V naprosté většině vypsaných zakázek je vysoutěžená částka nižší oproti odhadované sumě, někdy dokonce dosti výrazně.

 

 

Příklady investic ve Vimperku v posledním období (informace poskytl odbor investic a údržby, první číslo předpokládané náklady, druhé skutečnost):

 

MŠ Vimperk, Mírová 44 – vnitřní stavební úpravy 1 500 000 1 279 654,90
Oprava komunikací 1 250 000,00 768 594,03
Rozšíření MKDS 420 000,00 390 000,00
Areál bývalých kasáren v ulici Špidrova – demolice objektu na p.č. 1225/34 a výstavba parkoviště na p.č. 1225/34 a 1225/80 150 000,00 92 000,00
Areál bývalých kasáren v ulici Špidrova – rekonstrukce infrastruktury 250 000,00 160 000,00
Ulice K. Weise – oprava chodníku před č.p. 390 – 392 300 000,00 158 703,65
Ulice Na Vyhlídce – obnova komunikace a chodníků 5 000 000,00 2 489 915,00
Ulice Zlatá Stezka – Šumavěnka, oprava komunikace 550 000,00 395 333,00
ZŠ TGM Vimperk – výměna oken v bloku WC  400 000,00 556 470,00
ZŠ TGM Vimperk – zdravotní instalace 2 250 000,00 1 898 555,00

 

 

Josef RYCHTÁŘ