Finanční výbor má resty, nevypracovává zprávy

radnice
Vypracovat zprávu v zadaném termínu? Finanční výbor ve Vimperku takové věci neřeší. Časové lhůty stanovené zastupitelstvem nejsou pro něj vůbec směrodatné. Některé zprávy vypracoval se skoro ročním zpožděním, jiné ještě nebyly v zastupitelstvu projednány vůbec. To se nelíbí především zastupiteli Pavlu Dvořákovi.

 

Finanční výbor dostal od listopadu do jara za úkol vypracovat pět zpráv, zastupitelé měli možnost si vyslechnout zatím jen jedinou – o hospodaření STARZu. Finanční komise měla vyhotovit tuto zprávu podle rozhodnutí zastupitelů ze 14.listopadu 2011 do konce ledna letošního roku. Projednání hospodaření STARZu pak proběhlo téměř o pět měsíců později, 25.června. “Ta zpráva byla kvalitní. Výbor upozornil na nedostatky tak, aby mohly být přijaty opatření k jejich odstranění,” uznává dobrou práci výboru její kritik Pavel Dvořák. Ale jen v tomto bodě, pak už žádná pochvalná slova nenachází.

 

Finanční výbor ve stejný termín se stejným datem vypracování (tj. do 31.1.2012) dostal zadáno připravit materiály o hospodaření MěKS. Zastupitelé se vypracování nedočkali nejen do konce ledna, ale ani v průběhu jara. Podklady dostali až po prázdninách. Zpráva o hospodaření MěKS se pak měla projednávat na zasedání zastupitelstva 17.září, ale nestalo se tak. Projednání bylo odsunuto až na říjnové zasedání, neboť předseda finančního výboru Jiří Cais se z jednání zastupitelů omluvil a neměl kdo reagovat na případné připomínky zastupitelů. Další zasedání se koná v pondělí 15.října a zpráva o hospodaření MěKS je do programu opětovně zařazena.

 

Na začátku roku vimperští zastupitelé schválili usnesení, v nichž ukládají finančnímu výboru zpracovat tři kontroly na provedené veřejné zakázky. Jednalo se o kanalizaci na Vodníku (27.2. s termínem do 31.3.), dodatečné stavební práce při obnově vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ulici Svornosti po povodni 2009 (rovněž 27.2. s termínem do 31.3.) a kanalizaci a vodovod na Brantlově Dvoře (z 2.4. do 25.6.).

 

Projednání těchto tří zpráv na zastupitelstvu ještě neproběhlo. Ptali jsme se předsedy finančního výboru Jiřího Caise zhruba týden po zářijovém zastupitelstvu, proč ještě zprávy o těchto třech stavebních pracích nezazněly na jednání zastupitelů a kdy se tak stane. Jiří Cais redakci odpověď přislíbil po svém návratu ze zahraničí 8.10. I přes naše připomenutí odpověď do čtvrtka nedorazila.

 

I když podle programu by se měla projednávat jen zpráva o hospodaření kulturního střediska, podle sdělení Pavla Dvořáka už mají zastupitelé v rukách i zprávy zmíněných tří stavebních akcí a měli by se jimi rovněž v pondělí zabývat. “Abych byl upřímný, tak nevím, co si mám o těchto zprávách myslet. Ve srovnání se zprávou o hospodaření STARZu jsou absolutně nedostatečné. Jsou dvě varianty, buď to odflákli, nebo jsou za tím jiné důvody, o kterých teď nechci spekulovat. V každém případě je to zarážející a  jsem nespokojen. I vzhledem k tomu, jak nedodržují stanovené termíny,” hodnotí práci členů finančního výboru Pavel Dvořák. “Nikdo je pracovat ve výboru nenutil, jestli to nechtějí dělat pořádně, tak ať to nedělají,” dodává, co si o myslí o práci finančního výboru.

 

 

Josef RYCHTÁŘ

 


foto: archiv vimperk.eu