V pondělí zasednou zastupitelé, proberou také bazén

V pondělí 15.10.2012 od 15:30 se v sále MěKS Vimperk uskuteční dvacáté zasedání vimperského zastupitelstva.

PROGRAM:

 

1.Zahájení, volba volební a návrhové komise

 

2.Kontrola usnesení

 

3.Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu domu 2012″

 

4.Majetkoprávní záležitosti
a)Žádost o přehodnocení záporného stanoviska města Vimperk – odkup pozemků v k. ú. Vimperk, Lipka u Vimperka, Klášterec u Vimperka a Solná Lhota
b)Mimosoudní vyrovnání se společností Palestra, s. r. o. – zveřejnění záměru prodeje budovy bez čp./če. postavené na pozemku KN č. 2522/17 U Sloupů
c)Koupě pozemků pod komunikací mezi osadami Cejsice – Výškovice
d)Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách v ulici Čelakovského

 

5.Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

 

6.Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2012

 

7.Areál vodních sportů Vimperk

 

8.Žádost o finanční příspěvek města Vimperk na provoz chirurgické ambulance

 

9.Zpráva finančního výboru o kontrole veřejných zakázek

 

10.Zpráva finančního výboru o kontrole hospodaření Městského kulturního střediska ve Vimperku

 

11.Žádost mysliveckého sdružení Skláře o finanční podporu

 

12.Různé

 

13.Diskuse

 

14.Závěr

 

 

Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města.