vcely

Včelaři oslaví 80. výročí od založení včelařského spolku

Včelařský spolek pro Čkyni a okolí byl ustanoven 23. října 1932 po předběžném projednání na Zemském ústředí včelařských spolků pro Čechy v Praze. Při svém založení měl spolek 30 členů a prvním předsedou byl zvolen přítel Augustin Mussik, řídící učitel ve Čkyni.

 

Toto jubileum oslaví členové současné Organizace včelařů ve Čkyni na slavnostní schůzi, která se bude konat v listopadu tohoto roku.

 

František Švec,
předseda ZO včelařů ve Čkyni