1

Spolupráce parku a Nakladatelství Academia

Správa NP Šumava bude vydávat publikace v Nakladatelství Academia

 

Správa NP a CHKO Šumava bude vydávat své vědecké publikace v Nakladatelství Academia, které je součástí Střediska společných činností Akademie věd České republiky. První společné publikace se budou věnovat geologii a rašeliništím. V plánu je kniha o jelenovitých a ledovcových jezerech.

 

Toto spojení je logické. Největší národní park v České republice, který ročně navštíví stovky tisíc spokojených turistů, domov jedinečných druhů rostlin a živočichů navíc místo, kde se odehrávají desítky unikátních vědeckých výzkumů – k tomu jedno z našich nejkvalitnějších nakladatelství zaměřené na odbornou a vědeckou knižní produkci.

Správa Národního parku a chráněné oblasti Šumava se chystá vydat sérii populárně naučných publikací o šumavské přírodě. Pro svůj záměr si nemohla najít lepšího partnera, než je nakladatelství Academia. Na vzájemné spolupráci se ve Vimperku domluvil ředitel Správy NP a CHKO Šumava Jiří Mánek a ředitel Nakladatelství Academia Jiří Padevět.

První společné publikace se budou věnovat geologii a rašeliništím. Chystá se kniha o jelenovitých a do příštího roku možná i o šumavských ledovcových jezerech,“ uvádí Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava (dále Správa parku).

1

Jiří Padevět a Jiří Mánek při společném jednání.

 

Spolupráce s takto profilovanou a kvalitní institucí je pro Academii logickým krokem, který následoval po navázání spolupráce s pracovišti Akademie věd České republiky. Nakladatelství Academia by se v budoucnu chtělo stát prestižním středoevropským nakladatelským podnikem a v tomto úsilí mu mohou kvalitní partneři velmi pomoci,“ uvádí Jiří Padevět, ředitel Nakladatelství Academia.

To vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé akademie věd. V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů – vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků. Vydává i knihy populárně naučné a literaturu faktu.

Jedním ze základních poslání našeho národního parku je vzdělávat veřejnost o krásách šumavské přírody. Proto tuto spolupráci s nakladatelstvím Academia velmi vítám. Dává nám to dobrou perspektivu oslovit kvalitními publikacemi laickou i poučenou veřejnost,“ říká Mánek.

Tradiční cílovou skupinu nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, vědečtí pracovníci, pedagogové a odborná veřejnost. Věřím, že materiál, který z šumavského parku dostaneme, bude přesně to, co naše čtenáře zaujme,“ doplňuje ho Jiří Padevět.

Už loni se Správě parku i při nedostatku peněz podařilo najít způsob jak zaplatit a nejméně po dobu příštích pěti let zajistit vydávání šumavského sborníku Silva Gabreta, což je sborník recenzovaných původních vědeckých prací většinou v anglickém jazyce.

V redakci sborníku Silva Gabreta jsem pracoval téměř 10 let, je spíše určený vysokoškolákům a vědeckým pracovníkům. Je třeba, abychom se také orientovali na populárně naučné publikace pro širší veřejnost. O to víc mě těší spolupráce s nakladatelstvím Academia, protože společnými publikacemi chceme oslovit zainteresovanou, přesto ne úplně vědeckou veřejnost,“ uvádí ředitel Jiří Mánek.

Jsem rád, že se podařilo zachovat mezinárodní recenzovaný časopis Silva Gabreta, jehož úroveň i mezinárodní ohlas stále roste a letos vydáváme již jeho 17. ročník. Současný ředitel Jiří Mánek, spolu s dalšími pracovníky Správy parku, před lety osobně přispěl k rozjezdu redakční práce a loni pomohl najít perspektivní a pro Správu parku rozpočtově přijatelné řešení redakční práce,“ uvádí Jaroslav Vrba, šéfredaktor časopisu Silva Gabreta a profesor na Katedře biologie ekosystémů Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dohodu o spolupráci Správy Národního parku Šumava s nakladatelstvím Academia na vydávání populárně naučných publikací určitě vítám. Například do knížky o unikátních ledovcových jezerech bychom s kolegy rádi přispěli, abychom zúročili desetiletí našich bádání,“ doplňuje Vrba. (tznp, pp)