breznik

Ředitelé parků chtějí pustit turisty přes Modrý Sloup

 

Jako velku prioritu si stanovili ředitelé národních parků Šumava a Bavorský les Jiří Mánek i Franz Leibl prosazovat otevření hraničního přechodu pro pěší Modrý sloup. Domluvili se tak na koordinačním setkání zástupců parků, které se uskutečnilo v minulých dnech na Modravě.

 

 

breznik

 

Modrý sloup (německy Blaue Säule) je hraniční přechod mezi Českou republikou a Německem nacházející se pod horou Luzný v západní části Šumavy. V dřívějších dobách tudy vedla Zlatá stezka, respektive její pašerácká část, vyhýbající se mýtnému a clu. Hraniční přechod fungoval až do konce druhé světové války, po násilném odsunu Němců z českého pohraničí a vzniku železné opony přestal být používaný. Po dlouhé době uzavření byl opět zkušebně otevřen 15. července 2009.

 

 

Navrhovaná trasa vede přímo Luzenským údolím, kudy cesta historicky vedla. Podle vyjádření šéfa šumavského parku Jiřího Mánka nejnovější výsledky monitoringu zřetelně ukázaly, že vedení trasy skrz Luzenské údolí představuje pro populaci tetřeva nejsnesitelnější řešení. „To dává dobrou perspektivu pro jeho otevření,” věří Jiří Mánek, ředitel Správy NP a CHKO Šumava. 

 

 

Stávající alternativní trasa Březníku k hranicím po úbočí Špičníku je z pohledu ochrany přírody méně vyhovující. Jako nejlepší řešení se jeví podle ochranářů trasa vedená středem Luzenského údolí, která je zpevněná a netvoří vhodný biotop pro chráněného tetřeva. „To jasně vyplývá i z tří letého česko-bavorského monitoringu výskytu tetřeva hlušce v dané oblasti,” doplňuje Franz Leibl.

 

V případě, že by se podařilo stezku Luzenským údolím otevřít, bylo by to pouze ve velmi regulovaném režimu. “Stezka by zůstala po většinu roku uzavřena tak, aby, byť jen hypotetické rušení vzácného tetřeva bylo omezeno na co nejmenší míru. Stezka by byla otevřena pouze pro pěší a pouze od poloviny července do poloviny listopadu. I přes tyto zásadní regulativy by to byl důležitý signál pro návštěvníky Šumavy, kterým chceme krásu Šumavy ukazovat. Modrý sloup má dnes z Čech i z Bavorska absolutní prioritu,” dodává Jiří Mánek.

 

 

(jr)

 

foto Luzného z Březníku: webcam sumava.eu