Kanalizace na Brantlově Dvoře projde kontrolou

radnice
Se zpožděním, ale přece. Finanční výbor splnil povinnosti, které na bedra členů výboru naložili za poslední rok zastupitelé. Předseda výboru Ing.Jiří Cais přednesl na posledním zastupitelstvu zprávu o hospodaření MěKS a rovněž tři zprávy o finanční kontrolách akcí, které provádělo město a které chtěli zastupitelé zkontrolovat finančním výborem (totéž požadovali i po kontrolním výboru, ten už zprávy vypracoval dříve). Jednalo se o kanalizaci na Vodníku, dodatečné stavební práce při obnově vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ulici Svornosti po povodni 2009 a kanalizaci a vodovod na Brantlově Dvoře.

 

 

Zpráva kontrolující hospodaření kulturního střediska obsahovala návrhy, kde by se mohlo ušetřit, výbor navrhoval možnosti ušetřit při dodávce tepla nebo doporučoval více spolupracovat recipročně s místními firmami, aby se zvýšily příjmy z reklam pro kulturní středisko.

 

 

Naopak zprávy z finančních kontrol zmíněných stavebních akcí obsahovaly jen kontrolu faktur po formální stránce a konstatování, že nebyl překročen rozpočet pro dané stavby. Což se nelíbilo zastupiteli Pavlu Dvořákovi a vzbudilo to údiv u některých občanů, kteří zastupitelsvu přihlíželi.

 

 

„To je v pořádku, jinak bude vypadat zpráva o hospodaření příspěvkové organizace, jinak kontrola jednotlivé investiční akce,” zastává se práce finančního výboru místostarostka Jaroslava Martanová.

 

 

V čem však Pavlu Dvořákovi dává za pravdu, je to, že ani jedna zpráva neměla potřebné náležitosti – neobsahovala závěr kontroly a nebyla rovněž podepsána kontrolovanými osobami. „Prezentace zpráv na zastupitelstvu nebyla šťastná,” souhlasí místostarostka.

 

 

Jaroslava Martanová si práci finančního výboru ve složení Ing.Jiří Cais, Ing.Marie Hrabáková a Libor Kudláč jinak pochvaluje. Podle jejích slov se nikdy v minulosti nekonaly tak důkladné finanční kontroly organizací zřizovaných městem. „Ve finanční komisi musí pracovat odborníci, kteří rozumí finančním záležitostem. I vzhledem k tomu, jak se neustále mění legislativa,” vysvětluje Jaroslava Martanová. A jak dodává, činnost ve výboru není bůhvíjak honorovaná, proto je velice ráda, že kromě předsedy Jiřího Caise (předsedou výboru musí být vždy člen zastupitelstva) přijali práci ve finančním výboru Marie Hrabáková a Libor Kudláč a jsou ochotni jako odborníci pracovat ve prospěch města. I když mají náročné vlastní zaměstnání. “Proto chápu, že některé kontroly nebyly vypracovány ve stanovený termín,” dodává místostarostka.

 

 

Další akcí, kterou na základě návrhu Pavla Dvořáka má finanční výbor zkontrolovat po technické a finanční stránce, je prodloužení vodovodu a kanalizace na Brantlově Dvoře. Tentokráte bude finanční a kontrolní výbor pracovat společně a výsledkem by měla být jedna zpráva. Tu přislíbili předsedové obou výborů vypracovat do termínu prosincového zastupitelstva.

 

 

Josef RYCHTÁŘ

 


foto: archiv vimperk.eu