Bouček – divadelní spolek

Vimperské spolky a kluby se představují: Divadelní spolek BOUČEK. Další prezentaci spolků a klubů postupně naleznete na vimperku.eu v rubrice Spolky.

 

 

Spolek byl založen roku 1998. Prvním nastudovaným představením byla pohádka „ O zlé kryse“.

 

Spolek se zaměřuje zejména na amatérskou činnost, směřovanou k dětskému divákovi, postupně amatérští herci nastudovali několik převzatých, ale zejména pak autorských pohádek.

 

Po celou dobu trvání spolupracujeme s městem, organizujeme program dětských akcí u příležitosti masopustů, čarodějnic i oslav v čase adventním.

 

Nemalou část činnosti spolku tvoří dobová představení u příležitosti historických oslav v rodném městě i širokém okolí, již 3. rokem se rozvíjí spolupráce s amaterským spolkem v sousedním Bavorsku. Při těchto představeních úzce spolupracujeme s místními šermířskými spolky Berit a Artego a Stifterovým pošumavským železničním spolkem.

 

Aktuálně jsme začali nacvičovat, pod režijním vedením místního mladého režiséra, činoherní představení pro dospělé diváky.

 

Od září pracujeme společně s dětmi z dramatického souboru Damián a šermíři z Artega na mikulášské pohádce „O malé čertici“.

Jako amatéři si nejvíci srandy užijeme při historicko- recesistických vycházkách, kdy oděni do kostýmů z různých historických období bavíme sebe, ale i kolemjdoucí – přihlížející. Poslední taková akce proběhla 28. září v Českých Budějovicích, kdy Pohádková kancelář, se kterou spolupracujeme, připravila 1. ročník měsíce „Putování po věžích“.