Jediné středisko je v Sušici

Pobočka Rané péče Diakonie Stodůlky bylo koncem října otevřeno v DPS Pod Svatoborem v Sušici.

Raná péče je obor, který se zabývá terénními službami pro rodiny pečující o dítě s opožděným nebo ohroženým vývojem, s mentálním, fyzickým, případně kombinovaným postižením. Přestřižení pásky a přípitku na úspěšný provoz se zúčastnili mimo zástupci střediska i pozvaní hosté z města, okolních škol i sociálních služeb. Sušické středisko je centrálním bodem rané péče v Plzeňském kraji.

 

Mgr. Pavla Skalová, poradce rané péče Diakonie Stodůlky:

„Raná péče se zabývá, jak to z názvu vyplývá, terénními službami pro rodiny s postiženými dětmi, ve věku od narození do sedmi let. Pomáháme rodičům a vlastně celému blízkému okolí vyrovnat se a zorientovat v situaci, kdy do rodiny přibude postižené dítě. Cílem naší práce je dokázat, by rodina porozuměla speciálním potřebám dítěte a uměla najít takovou míru jejich naplnění, která jí umožní normálně žít a fungovat. Samozřejmě se zaměřujeme i na stránku pomoci s vyřizováním nejrůznějších sociálních dávek a finančních podpor, mnohdy jsou rodiny, překvapené a zaskočené novým stavem, v této oblasti naprosto neorientované. Pak jsou tu i takové služby jako psychologická pomoc, poradenství, pobyty, kurzy atp. Naše služby mohou využít rodiny s dětmi které mají diagnostikované mentální, pohybové nebo neurologické postižení, je závažně opožděné ve vývoji, nebo i rodiny kdy je zjištěno ohrožení vzniku postižení například v důsledků prenatálních rizik.“

 

Služba rané péče je poskytovaná zdarma, využívat ji může celkem 145 rodin,. Pokud by se našel dostatek finančních prostředků, bylo by možné uspokojit i více zájemců. Pro kontakt do sušického střediska můžete využít e-mail stodulky@rana-pece.cz, telefon 731 445 502, nebo je možné kontaktovat i další střediska o nichž se dozvíte z webových stránek www.rana-pece.cz. (tz)