O šikovné řemeslníky je nouze

O šikovné řemeslníky se firmy i zákazníci přetahují  

Sehnat šikovného kováře, štukatéra, tesaře, kominíka? Mnohdy úkol hodný pověstného anglického detektiva a ještě s nejistým výsledkem.

 

Mnoho z kdysi běžných řemesel nich dostalo v posledních zhruba dvou desetiletích spíše okrajový význam a některá se stala „nedostatkovým zbožím“, jiná (kovářství) přechází do sféry vysloveně umělecké.

Rčení „řemeslo má zlaté dno“ nabývá dnes opět na síle a aktuálnosti.

 

 

Diferenciace společnosti a tlak na upřednostňování vzdělání v jiných než řemeslných oborech „odsunul“ řemesla na vedlejší kolej, ale už několik let se ukazuje, že slábnoucí základna kvalitních řemesel je výrazně ovlivňujícím faktorem hospodaření a ekonomiky celé společnosti.

 

 

Jednoduše – nemůže být každý bankovním ředitelem a manažerem, lékařem nebo vědcem, podobně jako nejsme všichni stejného vzhledu, povah a předpokladů. Někdo pracuje hlavou, jiný rukama. Proč došlo k razantnímu úbytku žáků v učňovských (řemeslných a technických) oborech? Stydí se snad rodiče za to, že by jejich děti měly „jen“ výuční list a tlačí je na studijní obory? Nebo snad chybí mistři odborného výcviku, kteří by mladé řemeslníky dobře připravili na budoucí profesi? Pravda je možná někde uprostřed, ale faktem je, že dobrých řemeslníků ubývá a jejich zkušenosti, dovednosti i rutinu nelze nahradit nakupováním levných pracovních sil ze zahraničí.

 

 

Obavy rodičů z toho, že by se jejich děti neuživily, se ukazují jako mylné (šikovný řemeslník si dnes přijde na pěkné peníze) a podle průzkumů, které si dělají buď střední školy samy, nebo i z výsledků vyplývajících ze statistik úřadů práce vyplývá, že poptávka po řemeslech neklesá, právě naopak. Ke standardním učebním oborům přibývají i moderní, jimiž školy reagují na vývoj výrobní sféry a poptávku na trhu práce. Mnoho firem zajišťujících řemeslnické práce si již dnes „vychovává“ prostřednictvím vybraných středních škol své budoucí zaměstnance.

s4

 

Do budoucna problematické se může jevit shánění odborných instruktorů, učitelů, mistrů odborného výcviku. Důležitou roli samozřejmě hraje také všeobecná informovanost a způsob podpory vzdělávání (včetně praxe) učňů.

 

 

V současnosti zažívají řemesla jakýsi druh „znovuzrození“, nicméně některé obory, po nichž volají firmy (např. keramika) zůstávají stále nenaplněné, ačkoliv společnosti nabízejí stipendia, jistotu práce hned po škole i kariérního postupu a možnosti vyššího vzdělávání.

 

 

Velmi dobré jméno a potvrzení kvalitní výuky má v tomto směru Střední odborné učiliště a Střední odborná škola v Sušici. Její žáci a studenti se pravidelně prezentují řemeslných soutěžích s mezinárodní účastí, veletrzích, workshopech a přivážejí si z nich nejvyšší ocenění.

 

s3

 

Veřejné představení školy, jejích učebních a studijních oborů, je každoroční přehlídkou všeho, co škola žákům a studentům nabízí. Ve spektru jednotlivých oborů najdeme jak řemesla, tak služby. Opět jsme se o tom mohli přesvědčit minulý týden v Sokolovně, kde dostaly prostor šikovné ruce instalatérů, truhlářů, mechaniků, ale i kuchařů, představil se obor sociálních služeb nebo cestovního ruchu. Je inspirací pro žáky devátých ročníků základních škol, kteří se rozhodují, kam na střední. Sušická škola nabízí kompletní zázemí pro místní žáky a studenty i pro ty z blízkého okolí či vzdálenějších regionů – od ubytování, přes sportovní vyžití, zájmové aktivity, apod. (www.sossusice.cz)

 

s2

 

Možnosti získání informací o studiu na SOŠ a SOU Sušice využily desítky návštěvníků právě z řad rodičů s dětmi, nechyběli ale ani zástupci partnerských firem nebo zájemci z řad podnikatelů a společností zajišťujících práce a služby v praxi.

 

s1

 

 

A byla i pohádka

Tradiční akcí doprovázející prezentaci školy, je kadeřnická soutěž GLAMOUR – kouzlo krásy. Originální dámské a pánské účesy vytvářejí kadeřníci na svých modelech vždy na zadané téma, letos jím byl „Originální pohádkový pár“

Výtvory hodnotí porota složená ze zástupců školy, mistrů odborného výcviku a představitelů partnerských kadeřnických a kosmetických firem. Posuzuje celkový dojem, originalitu, slušivost, provedení vlasové úpravy. Kadeřnická soutěž se těší značné divácké oblibě nejen mezi samotnými žáky, ale i u veřejnosti.

V letošním roce se zúčastnilo celkem sedmnáct českých a jeden slovenský tým.

Sušické kadeřnice Marie Majerová a Tereza Kotěšovcová získaly stříbro s účesy „princ a princezna z království zlatých květů“, bronzovou příčku přidělila porota Kateřině Vláškové a Simoně Kiglerové ze Soukromé střední školy v Českých Budějovicích za „srdcovou královnu a kloboučníka“ a vítězství si letos odvezl tým ze SOU Domažlice – vzdělávací středisko Stod Martin Kováč a Jiřina Duchková za „šachového krále a královnu“.

g1

 

(pan, foto pm)