Dokončeno v termínu, motoristé dávají jedničku

Za opravu komunikace v ulici Pravdova dávají řidiči městu Sušice jedničku. Čtvrt roku trvající rekonstrukce ulice, která se už v posledním roce přiblížila k havarijnímu stavu, byla dokončena přesně v termínu, uzavírka komunikace byla povolena do 6. listopadu.

Nejviditelnější změnou je pochopitelně nový povrch silnice a chodníků, ale v průběhu tříměsíční uzavírky této části ulice bylo provedeno mnohem více prací. Došlo k výměně vodovodu a kanalizace v celém úseku, novou podobu dostal přechod pro chodce u něhož bude v příštím týdnu ještě dokončena instalace osvětlení, zároveň proběhla  výměna kabelů a sloupů veřejného osvětlení.

Náklady na úpravu  Pravdovy ul. se vyšplhaly na 11,5 milionu korun, ze svého rozpočtu je plně hradí město. Práce prováděla společnost  Silnice Klatovy a. s., na veřejném osvětlení SULES, s. r. o.

 

i1

Podle informací  z Odboru majetku a rozvoje města MÚ Sušice je v návrhu rozpočtu na rok 2013  počítáno s rekonsrukcí navazujícího úseku vodovodu a kanalizace v ul. Studentská a Villaniho, včetně opravy povrchů komunikace a chodníků, a nové výsadba stromořadí v ul. Studentská.

(pan)