Přijede svatý Martin na bílém koni?

Ke svatomartinskému svátku se vztahují desítky pranostik. Najdeme v nich moudra našich předků, kteří jimi tak vyjadřovali svá pozorování přírody. U nás se slaví svátek sv. Martina 11. 11. a je spojen s očekáváním první sněhové nadílky. Tu sice už máme za sebou, ale to nebrání tomu si svatomartinský svátek pěkně užít s přáteli a přitom třeba ochutnat první letošní, tzv. Svatomartinské víno.
Tradice začínat v tento den s výčepem nového vína, pochází z dob císaře Josefa II. V tu dobu totiž končila vinařům pracujícím u velkých sedláků povinnost služby a další se dojednávala právě při sklence prvního jiskřivého mladého vína.

Pojďte oslavit svátek sv. Martina ‘světýlky’
Tradiční oslavu svátku připravuje Oblastní charita Sušice jako součást řady programů Adventu charity – Svatomartinskou procházku se světýlky.

Té letošní se můžete zúčastnit v neděli 11. listopadu v 17 hodin na zámku ve Volšovech. Večerním parkem, osvětleni lampióny a jinými rozličnými světýlky, se vydejte hledat poselství svatého Martina.

————————————-

Kdo byl svatý Martin?
Podle pověstí – Martin se narodil v Panonii (dnešním Maďarsku) jako syn tribuna římských legií. V patnácti letech vstoupil také do armády a kolem roku 334 byl přidělen k posádce v Amiens (Francie). Tam jednoho dne – už jako důstojník – uviděl u bran města neoblečeného žebráka a impulzivně rozťal svůj vojenský plášť mečem na dvě části a jednu z nich žebrákovi daroval. V noci se mu pak údajně zjevil Kristus a když se ráno probudil, plášť byl opět celý. To rozhodlo, že se nechal pokřtít, stal se poustevníkem a zůstal ve Francii. Roku 371 byl zvolen biskupem v Tours a byl tedy nazýván Martinem z Tours. Kolem jeho kostela vyrostla osada mnichů, později povznesená na opatství, sám sv. Martin byl za průkopníka mnišského života. Je patronem vojáků, především jízdních (dragouni, husaři) a ochráncem koní a tím i podkovářů, zbrojířů, koželuhů, krejčích, rukavičkářů, kloboučníků a v neposlední řadě vinařů.
Podle lidových pověstí byl ochráncem domácího zvířectva a také paradoxně i hus. Proč vlastně ke svatému Martinu patří husy? Legenda říká, že svatý Martin při své skromnosti, nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours a schoval se před vyslanci, kteří mu zprávu o zvolení nesli, do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým kejháním prozradily. Podle jiné verze husy Martina při kázání svým kejháním tak rušily, že je za to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči!

(nt, pan)