Starosta města reaguje

STAROSTA MĚSTA REAGUJE NA KOMENTÁŘ TOMÁŠE KOŠKY:

 

Pane Koško.

 

Situace kolem chodníku v Družstevní ulici přímo souvisí s řešením neutěšené situace v ulici Slunečná na pozemku parc. č. 890/59 v k.ú. Boubská. Několikrát jsme jednali se spoluvlastníky pozemku parc. č. 890/59 tj. manželi Janem a Ivanou Chaloupkovými, Vladimírem a Jaroslavou Procházkovými, Vladimírem a Miroslavou Krbečkovými a Jiřím a Janou Ondřichovými. Domluvili jsme se na podmínkách převodu pozemku na město i na dalším postupu při úpravě povrchu komunikace v ulici. Když však mělo dojít k podpisu smlouvy, jeden z majitelů pozemků odmítl smlouvu podepsat. Tím se zablokovala nejen realizace prodloužení chodníku v Družstevní ulici, ale i úprava povrchů v ulici Slunečná. To je pro ostatní spolumajitele pozemku pod komunikací velice nepříjemné, protože domů jezdí pořád po staveništi a nevidí v dohledné době řešení. Na vyřešení problému má zájem i město, neboť z ulice Slunečná má přístup na pozemky určené k výstavbě, které by bylo možno nabídnout k prodeji. Nemůžeme však nikoho nutit k převodu pozemku na město.

 

Požadujete-li konkrétní jména a podrobnosti, obraťte se na spoluvlastníky předmětného pozemku. Město Vimperk Vám nemůže poskytnout informace, které by mohly poškodit některého ze spoluvlastníků.

 

Bohumil PETRÁŠEK,

starosta Vimperka

 

 

pozn.redakce: jedná se o reakci na komentář Tomáše Košky pod článkem Proč není chodník v Družstevní ulici směrem na Boubskou?