Zemřel veterán který osvobozoval Sušici

Zemřel 97letý veterán který osvobozoval Sušici

Kendal Morris Ogilvie, Sr.

kendal 2

Z americké Santa Clary, kde žije sušický rodák Josef Poláček se svou rodinou, přišla smutná zpráva. Ve věku 97 let zemřel, v Salt Lake City, Kendal Morris Ogilvie, Sr.,  který byl ve druhé světové válce velitelem dělostřelecké baterie a bojoval pod velením generála Pattona. Byl vyznamenán Bronzovou hvězdou. Po dlouhých bojích, po invazi přes Německo se dostal až do tehdejšího Československa. Podílel se na jeho osvobození a nakonec i na osvobození Sušice.

 

Kendal Morris Ogilvie byl přítelem rodiny Josefa Poláčka.

Když s ním pan Poláček  naposledy mluvil, dozvěděl se z jeho vzpomínek právě i anabázi o osvobozování  naší země, našeho města.

I přes svůj pokročilý věk si Kendall  Ogilvie pamatoval, že vojáci byli ubytovaní v „hotelu“ v Luhu.

 

Kendal Morris Ogilvie byl vystudovaným strojním inženýrem, zeměměřičem, ale také talentovaným kreslířem a umělcem. Více než 60 let byl členem řádu skotských zednářů. Jeho ztrátu těžce nese početná rodina (měl čtyři děti, 17 vnoučat a 16 pravnoučat) i jeho přátelé, kteří na něj v nekrologu  vzpomněli jako na veselého, vtipného a  velmi inteligentního muže, který ve svém oboru inicioval řadu  vylepšení a nápadů, jež byly zrealizovány.

Tichou vzpomínkou  na projev úcty  ke všem americkým vojákům, kteří se podíleli na osvobození Československa a  Sušice, se připojilo i mnoho  krajanů žijících v Salt Lake City.