mudr.sedivy

Řediteli nemocnice končí smlouva

Před několika měsíci se na veřejnost dostala zpráva, že současný ředitel sušické nemocnice, MUDr. Jiří Šedivý, ve své funkci končí. Probíhaly diskuse – jestli je to pravda a proč. Zhruba před třemi týdny se objevila další informace, tentokrát o tom, že ve své funkci zůstává.

MUDr. Jiří Šedivý je jedním z nejdéle působících ředitelů sušické nemocnice. Více než pět let stojí v čele městského zařízení, které je svým způsobem i typem (obecně prospěšná společnost), v síti zdravotnických zařízení u nás, unikátní.

 

Zajímalo nás, jak to doopravdy s jeho ‘odcházením’ je:

Zůstáváte, nebo odcházíte z pozice ředitele?
„K 31. prosinci letošního roku končí mandátní smlouva ředitele, která byla uzavřena na dobu určitou. Původně jsem nechtěl ve funkci ředitele setrvat, ale po jednáních se správní radou a zakladatelem (město Sušice) jsme se vzájemně dohodli na prodloužení smlouvy na jeden rok.”

 

Proč jste změnil své rozhodnutí?
„ Došlo k tomu po několika diskusích, kdy jsme společně došli k závěru, že můj odchod by v tuto dobu mohl narušit stabilitu provozu nemocnice.”

 

Byl Váš souhlas s dalším působením ve funkci něčím podmíněn?
„Pokud tím míníte, jestli jsem si kladl podmínky, tak říkajíc, k ‘osobnímu prospěchu’, tak rozhodně ne. Pouze jsem při všech jednáních zdůrazňoval to, o co se snažím vlastně od počátku. Aby za nemocnicí stál partner, což je v tomto případě město jako zakladatel, který by jí poskytl jistotu. Finanční jistotu. V současné chvíli a při stavu českého zdravotnictví, se žádná nemocnice naší velikosti a našeho typu (o. p. s.) nemůže obejít bez výrazné vnější finanční podpory pro to, aby plnila svou základní funkci ve standardním rozsahu a při zachování kvality zdravotní péče. Souvisí to i s pracovním prostředím nebo chcete-li ovzduším – samozřejmě
se snažíme hospodařit v rámci možností co nejlépe. Příjemný by byl zisk, ale jsme rádi i za minimalizaci ztrát. Tak to prostě dnes je. Nemůžeme bohužel více ovlivnit externality, na kterých hospodářský výsledek naší nemocnice závisí. Co můžeme ovlivnit, je optimalizace provozu. A o tu se snažíme neustále. Ovšem pokud bychom byli permanentně v obavách, že případnou ztrátu nebude z čeho vyrovnat, že budeme muset sáhnout k omezením která ovlivní kvalitu péče, pak logicky dochází i k tomu, že se vyčerpává tvůrčí potenciál
managementu i celého personálu.”

 

To znamená že byste pro nemocnici chtěl od města jistotu finanční záruky?
„Nedá se to říci až takhle jednoduše, ale v podstatě nepřetržitě navrhuji (a při posledních jednáních jsem nabyl dojmu že s tím většina správní rady souhlasí), aby na podnět správní rady byla se zastupiteli projednána možnost pravidelného příspěvku pro nemocnici. V našem případě by se nejednalo o desítky milionů, navíc by čerpání bylo vázané a kontrolované. Požadavek vychází ze současné situace financování okolních zdravotnických zařízení – nejčastěji od zřizovatelů. Nedomnívám se, že by to rozpočet města až tak zatížilo.”

 

V posledních letech je hospodaření nemocnice vyrovnané, nebo jen s mírnou ztrátou.
„O tom že je provoz sušické nemocnice nastaven v mezích možností dobře svědčí nejen výsledky hospodaření, ale i trvalý zájem privátních subjektů o její pronájem.”

 

Za těch více než pět let je za Vámi vidět kus práce. Z čeho máte Vy sám radost?

„Pochopitelně bych teď mohl vyjmenovat všechna vylepšení, zrealizované projekty, novinky. Ať už vlastní iniciativou, nebo za pomoci města. Z těch určitě radost máme a všem, kteří se na jejich získání podíleli, za ně patří poděkování. Ale já osobně si snad ještě více cením toho, že se podařilo celkově zlepšit pracovní prostředí, odstranit takovou tu nevraživost a nefungující komunikaci – což jsem při svém nástupu vnímal velmi zřetelně. Je pravda, že ačkoliv se k tomu mé snahy neustále upírají, nemohu lépe ocenit vysoce kvalifikovanou práci personálu nemocnice, například zdravotních sester. I přesto považuji za úspěch že se podařilo omladit lékařský personál. Doufejme, že se i finanční možnosti zlepší, signály od pojišťoven jsou v tuto chvíli příznivější než tomu bylo na začátku roku, ale určitě se nedá s jistotou říci že to tak bude.”

Děkuji za rozhovor a přeji Vám, i celé nemocnici, úspěšné nadcházející období.
Pavla Nováčková