Parkování bude dražší od ledna

Rada města Sušice schválila na svém jednání 12. listopadu

Ceník za stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Sušici, platný od 1. ledna 2013:

minimální cena (za prvních 30 minut)                10 Kč
za první hodinu                                               20 Kč
za každou další i započatou hodinu                   10 Kč
cena za rezidentní parkovací kartu               5 000 Kč
cena za předplatní parkovací kartu měsíční      333 Kč
čtvrtletní                                                    1 000 Kč
pololetní                                                    2 000 Kč
roční                                                         4 000 Kč

(red)