Komunitní centrum otvíraly děti

Nové “KÁČKO” – komunitní centrum v Sušici,  otvírali ti, jimž je jeho provoz určen především. Děti. Větší děti ze ZŠ Lerchova se postaraly o kulturní program, studenti z gymnázia se ujali role průvodců pozvaných hostů, ale nejdůležitější úkol připadl dětem z mateřinky – přestřihnout pásku a oficiálně tak zahájit provoz  celé budovy. A to za asistence starosty města Bc. Petra Mottla a  místostarostky Ing. Věry Marešové.

img 1862

 

img 1839

 

img 1841

 

Starosta města ve svém úvodním proslovu  ve stručnosti připomněl vývoj projektu, poděkoval  všem, kteří se o jeho realizaci zasloužili a dodal že věří, že s novými prostory budou všichni návštěvníci  i uživatelé spokojeni a komunitní centurm brzy ožije čilým ruchem a doplní tak  nabídku kulturních a volnočasových aktivit města.

 

img 1850

 

img 1880

Mezi pozvanými hosty nechyběli zástupci poskytovatele dotace, zhotovitele stavby,  zastupitelé, zástupci Střediska volného času kteří měli v ten den “otevřené dveře” ve svých klubovnách ad.

 

V prvním patře budovy  najdou návštěvníci městskou knihovnu, která konečně dostala důstojné prostory na míru. Ta zahajuje  plný provoz v pondělí 3. prosince v 8 hodin.

 

Další fotografie ze zahájení provozu si prohlédněte ve fotogalerii.

– red, foto as-