Mikuláš byl i patronem knoflíkářů

 

mikulas v susici

Mikuláš s andělským a čertovským doprovodem zavítal  loni i do Muzea Šumavy v Sušici.

Dnešní podvečer před svátkem sv. Mikuláše, se pro nekonečnou řadu malých i větších dětí stále nese ve znamení očekávání nadílky. Leckde se dodržuje tradice, že neposlušní opravdu v sáčku s dobrotami najdou i kousek uhlí a bramborou (to když to jejich „byl jsem hodný“ nezní až tak přesvědčivě). Nebo to, že když od svatého Mikuláše a jeho dvou pomocníků něco chtějí, musejí mu také něco dát. nejčastěji písničku, básničku, říkadlo….

 

Tradice spojené s Mikulášem jsou velmi rozmanitě a krajově se dost liší. Jeho asi druhá nejznámější podoba je z USA, kde se přerodil ve fenomén Santa Claus.

 

Náš Mikuláš je tradičně oděn v biskupském oděvu. Jako nejčastější atribut mívá Mikuláš u sebe tři zlaté koule na knize. Toto označení je spojeno s legendou o šlechtici a jeho třech dcerách. Mikuláš bývá oblečen v červeném plášti, na hlavě mívá biskupskou mitru a v ruce biskupskou berlu.

 

Svatý Mikuláš z Myry byl biskupem v Myře v Lykii. Za svého života byl velmi oblíbený pro svou štědrost, laskavost a jako obránce víry i zachránce nespravedlivě obviněných. Dvě města se dnes dělí o slávu Mikulášova kultu: Demre v Turecku, dřívější Myra, místo biskupova úmrtí, a Bari v Apulii, kde jsou uchovávány ostatky velmi uctívaného světce v neobyčejné bazilice sv. Mikuláše od r. 1087 a jsou cílem mnoha poutníků.

 

Je jedním z nejuctívanějších svatých vůbec. V západní tradici jeho svátek připadá na 6. prosinec (pravděpodobný den jeho úmrtí, mezi roky 345-352).

 

A jaké legendy se ke sv. Mikulášovi vážou?

Legenda o šlechtici a jeho třech dcerách

Tahle legenda má více podob, ale nejrozšířenější je asi ta o zchudlém šlechtici, který poslal své tři dcery do veřejného domu, aby si vydělaly na věno. Mikuláš jim podle legendy hodil oknem každé po váčku se zlaťáky, takže dívky se mohly vdát a zanechat služby ve veřejném domě. V jiných verzích nefiguruje zchudlý šlechtic, ale chudá rodina, jejíž tři dcery měly být prodány do veřejného domu a otec měl skončit ve vězení pro dlužníky. Ale díky štědrosti Mikuláše rodina z dluhů vyvázla a unikla tak i vězení a potupě. Od Mikulášova počínání se velmi pravděpodobně odvíjí tradice Mikulášské nadílky.

 

Legenda o třech dětech

Tragický osud potkal tři malé děti, které zlý hostinský zavraždil a jejich těla nasolil a ukryl do sudů. Mikuláš prý dokázal děti vzkřísit. Tahle legenda je ale spíš založená na opěvování Mikulášova boje za spravedlivé rozsudky a ochranu nespravedlivě nařčených a odsouzených, kdy se ze záchrany před popravou pravděpodobně postupně stalo vzkříšení.

 

Mikulášův doprovod

figuriny skanzen prerov

U nás je zvykem vídat Mikuláše v doprovodu čerta a anděla. Vyvážení dobra a zla a spravedlivé odměny. Anděl (mimochodem přibyl k Mikulášovi až mnohem později než třeba čert) představuje dobro, čert trestá zlo a neplechy a Mikuláš spravedlivě naděluje. Tak mikulášskou trojici známe dodnes.

Především jde však o zážitky než o nadělování velkých darů. Je to jakási předzvěst blížících se svátků, které bychom si přáli prožít v klidu a hojnosti, a tak alespoň jako závdavek slouží pamlsky a drobné dárky. Ty v dobách nouze a u chudých, ale na děti početných, rodin nebyly samozřejmostí a také si jich obdarovaní mnohem více a jinak vážili.

 

A co jste možná nevěděli – čí (čeho) byl a je svatý Mikuláš patronem:

například dětí, panen, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, poutníků a cestujících; advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů; hasičů; zajatců; za šťastnou svatbu; proti nebezpečí vody a na moři; ke znovuzískání ukradených předmětů; proti zlodějům…

 

Štědrý předvečer a hezký svátek sv. Mikuláše vám přeje sumava.eu.

(Čerpáno: ie, podle knihy Rok se svatými – Karmelitánské nakladatelství, ilustrační foto: Figuríny ve skanzenu Přerov, Wikimedia Commons)