Areál Vodník pod správu STARZu nepřejde

Zhruba půlroční snahu vedení města převzít do své správy areál Vodník, o který se v současné době stará lyžařský oddíl Ski klub Šumava a jehož údržba je rok od roku kvůli rozvoji areálu náročnější a pro oddíl hůře zvládnutelná, zhatila rozdílnost v plátcovství daně z přidané hodnoty. Zatímco Ski klub je plátcem DPH, STARZ, uvažovaný nový správce areálu, nikoliv. Navíc sportovní klub dostává od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a od lyžařského svazu dotace, které musí vyúčtovat.

 

 

img 4900

 

O areál by se tak měl nadále pečovat Ski klub Šumava s tím, že by dostával od města příspěvek na údržbu. Klub by musel předložit vyúčtování nákladů „Budeme hledat co nejlepší variantu, abychom Ski klubu pomohli s provozováním areálu,” říká místostarostka Jaroslava Martanová. „Otázka údržby areálu je záležitostí dohody Ski klubu a města,” dodává místostarostka. Dohodu by měla stvrdit smlouva, kterou vedení města připravuje a bude se opětovně projednávat (a případně schvalovat) na zasedání zasupitelstva příští týden.

 

 

„Smlouva musí jasně specifikovat náklady, aby to bylo pro zastupitele srozumitelné a návrh smlouvy podpořili. To znamená vyčíslit, kolik stojí provozní náklady a kolik peněz je potřeba na opravy a další rozvoj,” vysvětluje Jaroslava Martanová.

 

 

Při řešení, jak dále postupovat v údržbě Vodníku, ale i dalších vimperských sportovišť, byla zároveň nastolena otázka, zda nesloučit STARZ a Městské služby Vimperk v jednu. Místostarostka Martanová tuto možnost nevylučuje. „Pokud by mělo dojít k výrazným úsporám, pak je to velmi na zváženou. Například v Sušici to také tak funguje, Sušické lesy a služby se starají i o sportoviště,” argumentuje.

 

JR