Poslanci převzali petici za dobrý zákon o NP Šumava

Členové petičního výboru – profesor Pavel Kindlmann z Karlovy univerzity, herec Petr Vacek a Jaromír Bláha z Hnutí DUHA – ve středu odpoledne předali Petici návštěvníků pramenů Vltavy za dobrý zákon o Národním parku Šumava místopředsedkyni Petičního výboru Poslanecké sněmovny Haně Orgoníkové.

 

predani petice

 

 

Petici podpořila řada respektovaných osobností kulturního života – například Jiří Suchý, Věra Čáslavská, Jan Hřebejk, Boris Hybner, Eva Kantůrková, Jiří Žáček, Táňa Fischerová a další. Osobnosti tak daly najevo, že ochrana divočiny – tak jako péče o kulturní dědictví – je znakem vyspělosti národa. Petici podepsalo během dvou prázdninových měsíců 1 587 návštěvníků pramenů Vltavy.

 

 

Petice žádá poslance a senátory, aby přijali takový zákon o Národním parku Šumava, v němž:

 

 

– bude hlavním cílem ochrana přírody; ostatní činnosti budou možné jen do míry, jež neohrozí vzácnou přírodu,

 

 

– bude zachována současná rozloha území ponechaného přírodě, tj. 30 % národního parku, a stanoveno jeho postupné rozšíření alespoň na 50 % do roku 2030 tak, jak určuje současný Plán péče o národní park a jak je to obvyklé v ostatních evropských národních parcích,

 

 

–  bude omezena další výstavba tak, aby nezničila cennou šumavskou krajinu.


 

Před několika lety jsme zákonodárcům předali petici se šestnácti tisíci podpisy, ve které lidé z celé republiky požadovali, aby se v nejcennějších částech národního parku nekácelo a dodržovaly se základní principy ochrany přírody. Ministr Chalupa přesto navrhuje zákon, kterým chce vpustit těžaře na pět a půl tisíce hektarů dosud přísně chráněných lesů. Nedělali jsme znovu celonárodní petici, ale předáváme dnes poslancům petici lidí, kteří do národního parku jezdí obdivovat divokou přírodu. Na jednom jediném místě v národním parku daleko od turistických center podpořilo petici za dobrý zákon o Šumavě přes jeden a půl tisíce návštěvníků. Lidí, kteří na vlastní oči viděli jak vykácené holiny a polomy tak i divočinu se suchými smrky a bohatstvím mladých stromků vyrůstajících pod jejich ochranou.

 

 

 

Jaromír BLÁHA, Hnutí Duha