Za vítězství v soutěži pořídí město lavičky

Jak už jsme informovali minulý týden, město Vimperk se umístilo na 1. místě v  celokrajské soutěži obcí a měst Jihočeského kraje v soutěži „Jihočeši třídí odpady 2012″ v kategorii měst s více než 7 000 obyvateli v rámci celého Jihočeského kraje a Vimperk je tedy nejlépe třídícím městem Jihočeského kraje pro rok 2012, čímž zopakoval vítězství z let 2009 a 2011. Ve středu převzal cenu z rukou zástupců Jihočeského kraje a společnosti EKO-KOM a.s. dne 12.12.2012 starosta města Vimperk Bohumil Petrášek a vedoucí odboru životního prostředí Josef Kotál.

 

“Soutěž vyhlašuje Jihočeský kraj a obalová společnost EKO-KOM a.s. V této soutěži je hodnoceno množství vytříděných kilogramů plastů, skla, nápojových kartonů a papíru v přepočtu na obyvatele, úspěšnost třídění – poměr mezi celkovým množstvím vytříděných využitelných složek odpadů uvedených výše a množstvím směsného komunálního odpadu, dále kvalita evidence odpadů a provádění osvětové činnosti,” představil soutěž Josef Kotál. Město Vimperk se díky práci jeho podřízených z odboru životního prostředí, ale především díky aktivitě a zodpovědnému přístupu občanů ke třídění umístilo na 1. místě, za které získalo diplom a peněžní dar v hodnotě 23 000 Kč. “Peníze budou využity na nákup laviček a dalšího mobiliáře z recyklovaných materiálů,” sdělil Josef Kotál.

 

 

Současně probíhala i soutěž obcí s rozšířenou působností (ORP), kde byly obce hodnoceny za třídění na celém území obce s rozšířenou působností v přepočtu na jednoho obyvatele a za aktivní spolupráci s obcemi. V této soutěži se ORP Vimperk umístila též na prvním místě. Zde patří poděkování všem obcím na území ORP Vimperk, zejména pak obci Borová Lada za první místo a obci Nové Hutě za druhé místo v kategorii obcí do 500 obyvatel a obci Svatá Maří za třetí místo v kategorii od 500 do 2000 obyvatel.

 

(red)

 

 diplomydiplom1diplom2