krizovatka

Ve Vimperku se plánují první “kruháče”

Jako houby po dešti vznikají ve městech i mimo města kruhové křižovatky. Smysl je jednoznačný: zvýšení bezpečnosti silničního provozu a popřípadě i zrychlení provozu. Ve Vimperku existují minimálně dvě místa, kde by jejich vybudování řidiči i chodci ocenili. Jedná se o křižovatky u Lidlu a Jednoty. “Podařilo se nám obě tyto křižovatky dostat do dopravních priorit kraje,” říká vimperský starosta Bohumil Petrášek. Podle vyjádření Jaroslava Mrázka z odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje se na změně typů křižovatek pracuje a prvního “kruháče” bychom se měli ve Vimperku dočkat v roce 2014.

 

krizovatka

 

 

Blíže realizaci je křižovatka ulic Špidrova-Nádražní na silnici II/145 u Lidlu a Penny. Jak nám sdělil Jaroslav Mrázek, tato plánovaná okružní křižovatka se realizuje v rámci „Programu opatření na silnicích II. a III. třídy na území Jihočeského kraje realizovaných v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu” jako společná akce Jihočeského kraje a Města Vimperk a dokončená by měla být v druhé polovině roku 2014.

 

 

Vlastní stavební práce by měly trvat čtyři až šest měsíců, během nichž by předběžně nemělo dojít k úplné uzavírce, jen k dopravním omezením. Podle prvních odhadů by se měly náklady pohybovat okolo 52 milionů korun.

 

 

V těchto dnech dobíhá nybytí právní moci územního rozhodnutí pro tuto stavbu. “Po nabytí právní moci budou pokračovat projekční práce na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení, které potrvají tři měsíce, neboť zatím je vypracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Následně budou prováděna majetkoprávní jednání s vlastníky dotčených pozemků a zajištěno stavební povolení,” vysvětluje Jaroslav Mrázek z krajského úřadu.

 

 

Podle slov starosty Bohumila Petráška zdržoval projektové práce, a tím i realizaci, přístup některých majitelů pozemků, kdy se na jejich stanovisko, i přes urgence, čekalo několik měsíců. Nyní ale příprava stavby probíhá zatím bez větších problémů, upřesňuje Jaroslav Mrázek.

 

 

Křižovatka ulic Sušická-1.máje známá jako ‘Fišerka’ je rovněž zařazena do stejného programu. “Ale projektové práce na této křižovatce dosud nejsou zahájeny, v současné době je pouze zpracována technická studie, kterou nechalo vypracovat Město Vimperk. O zahájení projekčních prací v dalších stupních není k dnešnímu dni zatím ještě rozhodnuto,” nastiňuje situaci okolo možné změny křižovatky u Jednoty na okružní Jaroslav Mrázek z odboru dopravy jihočeského krajského úřadu.

 

 

 

Josef Rychtář