mestskapolicie

Městskou policii povede Petr Macorlík

Městští strážníci už ví, kdo jim bude šéfovat po odchodu dosavadního vrchního strážníka Daniela Zimby. Jeho pověření vést městskou policii schválili zastupitelé na pondělním zasedání.

 

Jak už jsme informovali v minulém týdnu, z rodinných a osobních důvodů požádal současný šéf vimperské městské policie Daniel Ziemba vedení města o rozvázání pracovního poměru. Bylo mu vyhověno a on k 31.květnu odchází dohodou.

 

Jak sdělil na zastupitelstvu starosta města Bohumil Petrášek, jeho nástupce musel vzejít z řad současných členů městské policie, neboť nelze v tak krátké době dosadit někoho zvenčí. Tomuto řešení brání tomu především to, že vrchní strážník musí mít platné osvědčení pro práci strážníka.

 

Bohumil Petrášek, který z titulu své funkce starosty městskou policii řídí, navrhl pověřit jejím vedením Petra Macorlíka, člena městské policie. Zastupitelé o jeho návrhu hlasovali a dvanácti hlasy pověření schválili.  Při hlasování se zdrželi zastupitelé Dvořák, Drenčeni a Zámečník, v době hlasování nebyl přítomen Karel Střeleček a z celého pondělního jednání byl omluven Jiří Cais.

 

(jr)