Výsledky petice proti výstavbě obchodního centra

K petici a jejím výsledkům, která v Sušici probíhala  v uplynulém týdnu, vydali organizátoři, občanské sdružení My ze Sušice, následující tiskovou zprávu (15. 4. 2013):

 

V minulém týdnu proběhla v Sušici petice proti výstavbě nového obchodního centra na místě bývalé sirkárny podniku SOLO. Pořádalo jí občanské sdružení My ze Sušice především s cílem zjistit, kolik obyvatel je proti této nesmyslné investici, a také proto, aby veřejnost měla možnost vyjádřit svou podporu voleným zástupcům pro uplatnění přímého a smysluplného vlivu města na privatizací převážně znehodnocené území.

Petice je dalším pokračováním střetu mezi současnou místní občanskou iniciativou a výsledkem téměř dvacetiletého působení majitelů areálu. Zatímco vlastníci bývalého podniku Solo Sušice zdůrazňují klady nového obchodního centra, a to jako jedinou možnost, jak vylepšit zpustlý areál, místní občanské sdružení nyní již s nezanedbatelnou podporou veřejnosti tvrdí něco jiného.

Předmětná investice může totiž nezvratně poškodit přirozenější rozvoj města, může ohrozit místní živnostníky a obchodníky a může skutečně zapříčinit negativní vylidnění dnes tak živého náměstí, jako je tomu v jiných a větších městech. Zároveň se ukazuje, že majitelé bývalého podniku Solo Sušice skutečně dosud neprojevili dostatečnou snahu hledat optimální využití svého území v ruku v ruce s místní samosprávou. Sušičtí si totiž dobře uvědomují, že tak veliký areál nelze jednorázově zdemolovat a zastavět nákupními centry tak, jak se postupovalo dosud. Je nutné hledat rozmyšlená, dlouhodobá a mnohostranně přínosná řešení. Situace je složitá a právě petice měla ukázat podporu zastupitelům a radním ze strany jejich voličů.

 

A jak podpisovou akci hodnotí samotní pořadatelé ? Komentuje člen občanského sdružení My ze Sušice pověřený organizací petice Roman Bruzl : „Naším cílem bylo ověřit názor občanů pro místní samosprávu, která jako jediná může tuto nepotřebnou investici zastavit. Chtěli jsme také vyvrátit argumentaci majitelů bývalého podniku Solo Sušice, že proti je jen sedm ukřičených podnikatelů .. petici jsme proto pojali slušnou, nenásilnou formou. Informovali jsme obyvatele a označili podpisová místa. Kdo chtěl, podepsal. Za týden jsme nashromáždili celkem 1.918 podpisů, z toho je 1.389 přímo od obyvatel Sušice a spádových obcí, které představují asi 30% aktivních voličů ve městě. I když nechceme přeceňovat tento výsledek, domníváme se, že je nepřehlédnutelný. Lze konstatovat, že nové OC si také dost lidí nepřeje. Snad je výsledek petice i dobrým otevřeným vzkazem pro městské zastupitele i radní. Nadále totiž věřím těm, kteří jsou členy politických stran, které mají ve svých programech podporu drobných podnikatelů. Věřím tedy, že podpoří především místní. Nyní je vše na samosprávě a my jí přejeme šťastnou volbu. I nadále víme jak budeme postupovat a nehodláme rezignovat. Naše město si zaslouží naší pozornost.”

 

Petice s originály podpisových archů a s průvodním dopisem a návrhem na zastavení předmětné výstavby byla dnes předána radě města. S tím také občanské sdružení žádá seznámit zastupitele na jednání dne 24.04.2013. Organizátoři petice si přejí, aby velmi důležité slovo při budoucím využití areálu bývalého Solo Sušice mělo město a odborníci na územně plánovací činnost, nikoli jen developerské a finanční skupiny bez přímých vazeb na „duši Sušice”.

 

Závěrem organizátoři petice mnohokrát děkují všem občanům za vyjádření podpory – za podpisy. Veliké díky patří všem spoluorganizátorům a pomocníkům, také radnici za pronájem stánku a dále těm místním obchodníkům, kteří ve svých prostorách petici nabízeli k podpisu.