ZUŠ v současnosti

Minule jsme se zaměřili na historii ZUŠ, nyní se podíváme na její současnost. Jaké obory ZUŠ nabízí dnes a jaké novinky chystáte na nový školní rok 2013/2014?

 

 

V současné době zajišťuje ZUŠ výuku ve čtyřech oborech. Je to hudební obor, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Kapacita školy je 377 žáků, z čehož 50 žáků navštěvuje naší pobočku ve Čkyni.

 

Hudební obor je zaměřený na hudební nástroje: strunné, dechové, elektronické nástroje, ostatní nástroje a zpěv. Do strunných nástrojů, které vyučujeme, patří housle, klavír, kytara, do dechových nástrojů dřevěných zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon a fagot, do dechových nástrojů žesťových trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun a tuba, do elektronických klávesy a elektrická kytara a do ostatních bicíí nástroje a akordeon. V hudebním oboru navštěvují žáci hru na nástroj, hudební teorii a dále pak komorní hry či orchestry.

 

 

Výtvarný obor se snaží rozvíjet u žáků tvořivé schopnosti a dovednosti v oblastech kresby, malby, grafiky, keramiky, prostorové a akční tvorby. Je výjimečný tím, že žák si na každou hodinu přinese pouze zástěrku a veškeré učební a herní pomůcky zde automaticky dostane. Ať jsou to potřeby na kresbu, malbu, k práci s Fimo hmotou, s hlínou…. K dispozici je jim pec, hrnčířský kruh a veškeré materiály k tvorbě. Ve vyšším ročníku se naučí základy počítačové grafiky, návrhy na plakáty a pozvánky. To je už určeno pro starší věkové skupiny výtvarného oboru. Výtvarný obor probíhá jednou týdně v tříhodinovém bloku.

 

 

 

V tanečním oboru nejprve žáci absolvují taneční přípravku a poté průpravu se základními pohybovými možnostmi těla. Naučí se lidové písničky, taneční hry, rytmickému cítění a taneční gymnastice. Teprve až ve vyšších ročnících se učí klasickému, lidovému, či současnému tanci. Taneční obor se vyučuje 2 x týdně. Celkem ve 2 – 3 hodinách.

 

 

 

Literárně dramatický obor je jednou týdně v tříhodinovém bloku. V současné době jej navštěvují pouze děvčata a tak bychom do něj rádi přivítali i chlapce. V literárně dramatickém oboru se žáci věnují interpretaci drobných uměleckých děl nebo pohádek, zpracování divadelního představení a vystupují v rámci koncertů. Dále je to umělecký přednes, pohyb, práce s rekvizitou a jednoduchou loutkou.

 

 

Každý z těchto oborů je ve svém zaměření úspěšný. Nemohu tu jmenovat veškerá ocenění, hudebníci mají řadu pohárů, diplomů, výtvarníci mají za sebou řadu výstav, taneční obor předvedl několik úspěšných tanečních vystoupení a literárně dramatický obor nastudoval řadu krásných představení. Za to bych chtěl učitelům, ale i žákům poděkovat.

 

 

Již v názvu Vašeho zařízení se objevuje název škola. Je ZUŠ školou se vším všudy, tzn. i s vysvědčením?

 

ZUŠ jsou specifické oproti jiným organizacím poskytujícím volnočasové aktivity. Výuku u nás poskytují učitelé s potřebným vzděláním, kteří jsou specializovaní na určitý hudební nástroj či obor a výuka je zde prováděna systematicky. Ačkoliv je to také v rámci volného času žáka, jsme přeci jenom škola, která ho má dále vzdělávat, umělecky rozvíjet a poskytovat mu výuku. Ta probíhá podle předem stanoveného rozvrhu a určené hodiny je žák povinen navštěvovat. Pokud výuku vynechá, měl by rodič žáka omluvit, jako ve škole. Co se týče vysvědčení, jelikož jsme školou a vyučujeme v klasickém rozmezí od září do června, mají žáci žákovské knížky a zároveň tím dochází ve všech oborech i k hodnocení žáků na základě vysvědčení. Známkování je ve všech oborech, popisuje spíše prožitky žáka, jeho projev v hodině a přístup k práci.

 

V jakém složení je pedagogický sbor? Nepřevažují spíše ženy?

 

Ve škole působí celkově mladý pedagogický sbor, ve které jsou přibližně rovnoměrně zastoupeni muži i ženy. Všichni musí splňovat požadavky na odbornou kvalifikaci pro učitele v základní umělecké škole. Mnozí z nich jsou také bývalými absolventy naší školy. Naše škola poskytuje žákům základy vzdělávání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti, aby je potom mohli využít ve svém budoucím ( nejen profesním ) životě. Jedním ze zaměření školy je vychovat člověka s láskou k umění, která vydrží celý život.

 

 

Jak se mohu přihlásit do Vaší školy? Stačí přijít pouze k zápisu?

 

Na našich stránkách jsou k dispozici přihlášky do ZUŠ. Výuku poskytujeme žákům od pěti do osmnácti let.

Pokud nastoupí pětiletý žák, první hudební ročník probíhá spíše formou hry a postupném seznámení s nástrojem. Až teprve šestiletý žák má již svojí hodinu na nástroj a k tomu hodinu hudební nauky či hudební přípravky. Postupně si přibírá další předměty. U ostatních oborů je také sedmileté studium.

Kapacita se nám poslední roky daří naplnit vždy, dokonce jsme museli již některé žáky i odmítnout, především klavíristy a bubeníky. Zájem je opravdu velký. Zápisy se v letošním roce budou konat od pondělí 27. května do čtvrtka 30 května. Pokud je žák řádně přihlášen, je zapsán, nastoupí v září do vybraného oboru. Poté je třeba uhradit „Úplatu za vzdělávání“, která pokrývá náklady na provoz, jako je topení, světlo a potřebné materiály.

 

 

Mohu výuku žáka kdykoliv ukončit?

 

Pokud rodič podá přihlášku do ZUŠ, je to přihláška na celý školní rok od září do června a na celé studium, které je v základní formě sedmileté. Rozhodne-li se žák nebo rodič z jakéhokoliv důvodu školu ukončit, je nutné se odhlásit a to buď k pololetí nebo ke konci školního roku. Tohle rodiče často opomíjejí.

 

Zvláští kapitolou Vaší ZUŠ je Dechový orchestr.

 

Dechový orchestr vede od roku 1991 učitel Petr Staněk. Vystupuje během roku na velkém množství akcí nejen ve Vimperku a jeho okolí, ale i v České republice a také v zahraničí. Poslední adventní neděle patří Adventnímu koncertu, v jarních měsících je to Ples dechovky a mažoretek, se závěrem školního roku vystupuje na vimperském zámku s Nočním koncertem a připravuje výchovné koncerty pro školy. Členové orchestru se zúčastňují s velkým úspěchem hudebních soutěží a přehlídek. V současné době vystupuje orchestr v počtu 60 členů a věkový průměr je 17 let.

 

 

Celé bych to zakončil citátem od Martina Luthera, na kterém si stojí kapelník Petr Staněk:

Hudba dělá lidi jemnějšími, dobrodružnějšími, mravnějšími a rozumnějšími“.

 

 

Děkuji za rozhovor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Lenka Doubková

 

 

 

 

 

 

Webové stránky ZUŠ: http://www.zusvimperk.cz/