Z pokladů Muzea Šumavy (6)

Madona Ochranitelka z Kochánova

Neznámý autor, přelom 15. a 16. století

madona

Zajímavým ikonografickým motivem je typ Madony Ochranitelky. Panna Marie rozevírá svůj plášť, aby pod ním ukryla modlící se lid. Maria je nejbližší osobou Ježíše Krista, a tedy i nejvýraznější přímluvkyní při možném vstupu do království nebeského. Plášť symbolicky chrání muže a ženy různých sociálních skupin i proti morovým ranám, které se dle dobové tradice šířily otrávenými šípy. Zobrazení Ochranitelky je v Pošumaví hojné, nalezneme jej například na nástěnné malbě ve Strakonicích či v Kašperských Horách, kde byla socha Panny Marie Ochranitelky součástí kašperskohorské gotické archy, která byla ústředním exponátem výstavy Gabreta Sancta.

 

Madoně z Kochánova rozevírají plášť dva andělé, v náručí drží Krista, výška plastiky je 98,5 cm, šířka základny 63,5 cm. Dřevěná polychromovaná socha z přelomu 15. a 16. století byla pro muzeum získána v květnu 1952, kdy ji přinesl z půdy domu na Kochánově pan Arno Hammerbauer, pracovník spojů v Kašperských Horách. Dílo roku 1972 restauroval František Kotrba, ke zhlédnutí je v horním mázhauzu Muzea Šumavy v Sušici.

 

Jan Lhoták a Jiří Novák

Foto Bohumil Krutiš