Registr je stále v nedohlednu

(aktuálně/ověřeno) Výjezdní zasedání Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se přesunulo na Šumavu. Výbor jednal v klidném prostředí Amálina údolí pod Kašperskými Horami, v prostorách zařízení ministerstva vnitra – Wellness & Sport Hotelu Šumava ve dnech 28.-30. května.

 

img 0126

 

Na programu zasedání bylo projednání doprovodných právních předpisů k připravovaným změnám v zákonech, především k Občanskému zákoníku a zákonu O obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

 

Zatímco návrhy zákona o změnách v občanském soudním řádu, zvláštních soudních řízeních, přijetí rekodifikace soukromého práva a o změnách v insolvenčním zákoně byly projednány a doporučeny sněmovně ke schválení, zvrat nastal opět v případě zavedení veřejného registru smluv.

 

Poslanec Aleš Rádl znovu požádal o přerušení projednávání normy z důvodu doplnění dalších analýz. Ty se mají týkat dopadu návrhu zákona zejména na rozpočty měst a obcí. Podle informací z výboru jeho postoj označil poslanec Jan Farský za zdržovací taktiku, protože podle něj má výbor dostatek podkladů k projednání a případnému doporučení návrhu zákona ke schválení Poslanecké sněmovně.

 

Návrh na úpravu zákona by měl vnést světlo do nakládání s veřejným majetkem a hospodaření s veřejnými penězi. Ačkoliv se k jeho zavedení přiklonil velký počet zákonodárců, narážejí na odpor předpokládající problémy ohledně zveřejnění smluv a jejich účinnosti.

 

Za jak dlouho se bude návrh poslanců Jana Farského, Petra Gazdíka, Karolíny Peake, Jaroslava Plachého, Radka Johna, Jeronýma Tejce, Vladimíra Koníčka a dalších na vydání zákona o veřejných zakázkách znovu projednávat, není zatím jasné. Záleží to na termínu, v němž ministerstvo financí dodá požadované analýzy. Podle slov tajemníka výboru Jaromíra Berana by to mohlo být na příští schůzi výboru buď ještě koncem června, nebo až v září.

 

Dále výbor projednal a Poslanecké sněmovně doporučil ke schválení návrhy zákonů o statusu veřejné prospěšnosti, veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, návrh ústavního zákona, o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, změny v přestupkovém zákoně ad. Z patnáctičlenného výboru se jednání na Šumavě zúčastnilo dvanáct členů, jednání byli přítomni také náměstci ministerstva spravedlnosti, předsedkyně Nejvyššího soudu JUDr. Iva Brožová a místopředseda NS JUDr. Roman Fiala.

 

Andrea Staňková, foto wsh

 

 

Hlasování o návrhu na přerušení projednávání  návrhu zákona upravujícího vznik veřejného centrálního registru smluv.

 

 

 foto : zdroj Fb Rekonstrukce Státu

 Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko