Ach ta Fišerka!

Dopravní situace ve městě je neustále předmětem diskusí řidičů i ne-řidičů, zabývá se jí vedení města i orgány na krajské úrovni. Podnětem pro zjištění aktuální situace kolem vybudování okružní křižovatky ve Vimperku byl příspěvek Vladimíra Váchy:

 

Krásné ráno, projíždím městem a snad poprvé si uvědomuji, jak je Vimperk hezký, když se probouzí. Po městě jde pár lidí, pan Růžička připravuje regály s květinami, klid, pár aut. Něco jsem  musel vyřídit ve městě a tak jsem se chvíli zdržel. Vrátil jsem se za necelou hodinu a našel úplně jiné město všude ruch, lidé spěchající do práce, probouzející se turisté, otvírá se těch pár obchodů, které ve městě zbyly. Vidím novou skluzavku u „Hamajdy“ a přijíždím k „Fišerce“. Přede mnou auto a stojíme. Dívám se na provoz na hlavní silnici a přemýšlím o tom, o kolik se zvýší ve městě provoz o prázdninách. A stojíme. Auta zprava, auta zleva, zepředu. Už už by to šlo, kdyby ten přede mnou!Tak tam vjeď, je dost času, ale už to zase nejde. Nakonec zapískaly pneumatiky a on tam opravdu vjel, už to neunesl a riskl to. Řidič na hlavní to skousl a ani si neklepal na čelo . Ale nedivil jsem se tomu před sebou. Křižovatka se zdá přehledná, ale uvědomuji si, že se musím naklánět doprava i doleva, abych dobře viděl jestli něco nejede a pak dopředu a než to všechno zkontroluji, už zase něco jede. Možná že to na té křižovatce prožíváte také a v tu chvíli si řeknete, jak je možné, že tady ještě není kruhový objezd, který by tuhle velikou křižovatku vyřešil? Slyšel jsem, že tam jsou nějaké problémy s pozemky a kdysi byl návrh zamítnut, že se Sušickou přijíždí z kopce. No, Prachatice mají tři kruhové objezdy, na jeden se přijíždí z ještě většího kopce a my stojíme a stojíme.

 

 

Jak je to tedy s možností vybudovat v inkriminovaném místě kruhový objezd, jsme se ptali starosty Ing. Bohumila Petráška. Ten k diskutovanému problému uvedl:

 

Snaha o vybudování kruhové křižovatky “Fišerka”  má dlouhou historii.  Město Vimperk nechalo již v roce 1997 vypracovat studii kruhové křižovatky. Pozemky pod křižovatkou však nepatří městu, ale Jihočeskému kraji (Správa a údržba silnic – ulice Sušická a Sklářská)  a České republice (Ředitelství silnic a dálnic – ulice 1. máje). Město vedlo dlouhá jednání s vedením kraje. Jejich výsledkem je to, že se podařilo tuto křižovatku zařadit mezi stavební priority kraje. Příslušnému krajskému odboru jsme poskytli studii pro další zpracovávání projektové dokumentace. Město usiluje i o převedení pozemků od Ředitelství silnic a dálnic, aby případné stavební řízení mohlo proběhnout co nejrychleji. Podobně jsme postupovali i při řešení pozemků pod stavbou křižovatky u Lidlu.“

 

V případě realizace výstavby by hlavním investorem byl Jihočeský kraj. V současné době se intenzivně pracuje na získání finančních prostředků. Podle slov vedoucího krajského Odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Jiřího Klásy je šancí jeden z evropských dotačních titulů v období 2014-2020. Kraj chce hned po vyhlášení výzvy v příslušném programu (Cíl 3) podat žádost. Pokud by byla žádost o dotaci úspěšná, měla by kruhová křižovatka ve Vimperku (spolu s další křižovatkou – u Lidlu a třetí v Těšovicích) šanci. Nejdříve by se ale, po splnění veškerých administrativních úkonů které s projekty tohoto typu souvisí, mohly začít realizovat v roce 2015.

 

Reálná šance na zlepšení dopravní situace na nepříliš přehledném a tudíž i nebezpečném místě ve Vimperku tu je. Doufejme, že kraj bude se svou žádostí úspěšný a podaří se získat potřebné finance na prospěšnou investici, která přispěje ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě.

 

-as-