Jak fungují komise II.

Jak fungují komise II.

 

V červnu jsme vás seznámili s tím, jak funguje komise prevence kriminality.

A tak není od věci, podívat se postupně na všechny komise ve Vimperku a seznámit občany s jejich činností.

Městská rada kromě komise kriminality zřídila ještě dalších sedm komisí. Bytovou, dopravní, kulturní, sportovní, povodňovou, komisi pro sociálně-právní ochranu dětí a redakční radu Vimperských novin.

 

 

Oslovili jsme starostu Ing. Bohumila Petráška, který je předsedou dopravní a povodňové komise, aby nás seznámil s informacemi o povodňové komisi.

 

Povodňová komise

 

Členové komise:

předseda Ing. Bohumil Petrášek

Ing. Josef Kotál, Pavel Filip, Ing. Jan Král, Václav Rejka, Ing. Michal Janče, Renata Svobodová, Jan Novotný, Peter Macorlík, Vladimír Myslík, Ing. Vladimír Procházka

 

 

Proč byla zřízena samostatná povodňová komise a jaké jsou její povinnosti?

 

Povinnosti povodňové komise vyplývají z legislativních předpisů. Má připraveny a zpracovány zásady pro postup v případě živelních pohrom. Město Vimperk má zpracovaný povodňový plán, jsou nakontaktovány firmy, které by  svojí technikou pomohly při řešení problémů při povodních. Tato spolupráce funguje na základě dohody. Mezi firmy, které jsou nám k dispozici patří Městské služby, Lesostavby Třeboň a Technické služby Kučera. Zde je připravena technika, písek do pytlů na vybudování provizorních povodňových hrází a další potřebná výbava.

 

 

Jak často se komise schází? V červnu Českou republiku postihly povodně, byl ve Vimperku důvod k obavám?

 

Povodňová komise se neschází pravidelně. Schází se pouze podle potřeby v případě hrozícího nebezpečí. Samozřejmě se v průběhu roku schází v užším vedení, při řešení záležitostí o doplnění vybavení a uložení materiálu.

Letos byla svolána pouze jednou a to v době ohrožení povodněmi hned na začátku června. Vimperk tyto pohromy nijak nezasáhly, a to i díky tomu  že se v minulosti udělala řada protipovodňových opatření, byly opraveny  poškozené zdi u řeky a povodí Vltavy vyčistilo a prohloubilo koryto Vltavy.

 

 

Chystáte pro vimperáky novinku, která by měla lépe informovat občany o hrozícím nebezpečí. Můžete nám prozradit o co se jedná?

 

Získali jsme grant na zpracování digitálního povodňového plánu pro ORP (správní území obce s rozšířenou působností) Vimperk a město Vimperk. Proběhlo již výběrové řízení na dodávku digitálního plánu, kde jsou zpracována ohrožená záplavová území, nebezpečné toky a nebezpečná místa. Součástí tohoto plánu je i varovný systém pro město.

Na tocích, které jsou nad Vimperkem budou protokové měřiče a srážkoměry, které jsou schopny nás varovat před větším množství vody, tuto informaci vyhodnotit a následně ji oznámit panu Filipovi, který je vedoucím krizového řízení. Například na Klášterci spadlo tolik a tolik mm, může přijít povodňová vlna. Budou to určitě užitečné informace, které budou pro město přínosem a umožní v případě potřeby včas aktivně (i preventivně) zasáhnout. Zařízení umožňuje i okamžité předání informací do varovného systému města (rozhlas, SMS zprávy).

 

 

 

Dá se tento digitální systém využít i pro jiné účely?

 

Součástí systému je kromě bezdrátového rozhlasu i možnost informovat občany Vimperka pomocí SMS zpráv nejen o případném nebezpečí, ale funguje i k přenosu informací, o některých událostech, které mohou mít některé negativní dopadymůže jít např. o odstávku elektrické energie, plynu nebo vody, případně o informaci o hrozícím nebezpečí požárů. Tyto zprávy může dostávat bezplatně každý občan, který poskytne své mobilní telefonní číslo – upřesní v jaké ulici bydlí a dostane informace týkající se právě jeho lokality. Do budoucna bychom tento systém chtěli využít i pro další oblasti, například pro šíření informací o kulturních akcích.

 

 

Kdy budou moci občané využít tuto službu?

 

Vše se již realizuje, proběhlo výběrové řízení a tento týden jsme poslali na Státní fond životního prostředí podklady, které po schválení umožní zahájení projektu. Do konco tohoto roku, by mělo být vše funkční.

 

 

 

Děkuji za informace, které nám do budoucna budou přínosem.

Lenka Doubková