policie

Padělané bankovky se objevují stále

Padělané bankovky může poznat i laik

 

Že není na škodu poučit se o tom, jak rozeznat padělanou bankovku svědčí i to, že za prvních sedm měsíců letošního  se policisté hospodářské kriminálky Plzeňského kraje setkali v 51 případech s podezřením na falešné peníze. Zejména v době zvýšených obratů, které s sebou letní turistická sezóna nese, je dobré být všímavý.

46 z podezřelých bankovek policie skutečně zadržela, v pěti případech byly peníze pravé.

Padělkem je  neoprávněně zhotovená kopie bankovky, nebo její napodobenina. K jednomu z posledních případů došlo na konci července ve Spáleném Poříčí, kdy byl padělek bankovky v nominální hodnotě 2 000 korun objeven v tržbě místního obchodu.

Podle trestního zákoníku hrozí pachateli, který padělá nebo pozmění peníze v úmyslu udat je jako pravé nebo platné, anebo jako peníze vyšší hodnoty, nebo kdo padělané nebo pozměněné peníze udá jako pravé nebo platné anebo jako peníze vyšší hodnoty, hrozí trest odnětí svobody na tři léta až osm let.

 
Mluvčí plzeňské Policie por. Bc. Jana Tomková upřesňuje:
“Během letošního roku se policisté setkali s padělky měny nejenom tuzemské, ale i zahraniční, přičemž nominální hodnoty padělků jsou rozlišné. Nejčastěji byla zajištěna padělaná bankovka v hodnotě 500, 1 000 a 2 000   Kč. Setkali jsme se však i s padělky amerických dolarů, či bankovkami měny Euro. V červenci bylo „zachyceno“ deset kusů padělků Eurobankovky v nominální hodnotě 200 EURO, přičemž se dle odborníků jedná o padělky vysoce kvalitní. Posuzovaná byla i padělaná dvoutisícikoruna. Výsledek padělatele byl ale v tomto případě méně kvalitní. Objasňování této trestné činnosti je velmi náročné a jedná se o rozsáhlé šetření a detailní prověřování získaných informací. V letošním roce se touto opravdu „mravenčí“ prací podařilo policistům odhalit dva pachatele a další případy jsou stále v prověřování. Podle policistů z odboru hospodářské kriminality má v našem kraji tato trestná činnost v posledních několika letech klesající tendenci.”
 
 
Nejčastěji jsou padělané bankovky objeveny v peněžních ústavech a prodejnách. „Do ruky“ se však může dostat komukoli při běžném platebním styku „za hotové“. V případě, že máte podezření, že je vám předkládána padělaná bankovka, nemusíte ji přijmout. Je však nutné vyrozumět o tomto policisty. Toto platí i v případě, že jste již takovou bankovku obdrželi.
 
Jak lze poznat padělanou bankovku v případě, že se jedná o méně kvalitní padělek?
Jako první může zbystřit vaše smysly „pohmat“, kdy můžete zaznamenat neobvyklý druh papíru. Nicméně jde jen o pocit a proto lze využít kontroly za pomoci ochranných prvků bankovky, které jsou rozpoznatelné při běžné manipulaci. Několik základních prvků, které snadno a rychle lze na bankovce vyhledat:
  • Pokud podržíte bankovku proti světlu, uvidíte vodoznak vyskytující se ve střední části širokého nepotištěného okraje bankovky. Vodoznak zachycuje obraz osobnosti, která je specifická pro každou bankovku a jejíž portrét je na bankovce zachycen. Tyto portréty k sobě směřují čelem. U padělků vodoznak může chybět, nebo být napodoben kresbou, či razítkem.
  • Snadno čitelným znakem je ochranný okénkový proužek z umělé metalizované hmoty zapracovaný do papíru přes celou šíři bankovky. Na její lícní straně vždy po 6 milimetrech vystupuje na povrch a při pohledu proti světlu tvoří celistvou linku s mikrotextem.
  • Mnozí si zřejmě nikdy nepovšimli ochranných vláken bankovky. Jedná se o oranžová několikamilimetrová vlákna, která jsou zapuštěna v papíru a náhodně rozmístěna po celé ploše – nejčastěji je lze nalézt na nepotištěném pruhu bankovky.
  • Bankovky obsahují i tzv. průhledku. Jedná se o soutiskovou značku v malém kolečku, která je tvořena písmeny CR nebo ČR. Na každé straně bankovky je část této značky, která se při pohledu proti světlu spojí v celek. U padělků dochází k posunům částí znaku, které jsou snadno rozpoznatelné.

 

-red, p cr-