Z pokladů Muzea Šumavy (9)

Pozdně barokní malovaná skříň (knihovna)

Výmalba P. Prokop Harrer, 2. polovina 18. století

 

Masivní skříň na obdélném půdoryse se skosenými nárožími a půlkruhovým završením uzavírají v dolní a horní části dvě dvojice dvojkřídlých dveří s ozdobně rámovanými vpadlinami. Ve střední části je sklopná psací deska zdobená intarzií a sedm úložných zásuvek. Nejpozoruhodnější je výmalba horních dveří skříně. Je rozvržena do čtyř vpadlých polí a zachycuje dva motivy. V horní části jsou vymalovány knihy složené v polici, na jejichž hřbetech lze číst i názvy jednotlivých titulů, a to bez výjimky náboženských (Vita sancti, Biblia sacra, Speculum parochi atd.) – pravděpodobně kopírují skladbu knih, které byly skutečně ve skříni uloženy. Dolní část dveří vyplňují dva portréty. Na obrazu heraldicky vpravo sedí za stolem muž v sutaně, studuje knihu a zapisuje si poznámky, na opačné straně je tentýž v profilu při četbě. Podle tradice skříň pochází z původního mobiliáře sušického děkanského úřadu, jenž sídlil v dnešní budově muzea až do roku 1934. Autorem malby je zřejmě děkan P. Prokop Harrer, jenž v Sušici působil v letech 1771–1796. Nešlo o jeho jediné výtvarné dílo, je kupř. autorem původního oltářního obrazu Umučení sv. Václava z kostela sv. Václava (dnes umístěného na severní stěně hlavní lodi). Skříň je tak nejen cenným dokladem výtvarné dovednosti jednoho konkrétního faráře, ale též jedinečným vhledem do každodennosti duchovního v 18. století.

 

Jan Lhoták

harrer

 

 

Foto Bohumil Krutiš