Chotěšovský klášter znovu dýchá

Patřite-li mezi milovníky českých historických památek, pak jistě vaší pozornosti neušel chotěšovský klášter. Snahy o jeho oživení a záchranu neustávají. zásluhu na tom má především občanské sdružení Klášter Chotěšov – Lesovna, nadační tituly, dobrovolníci i firmy, které na záchranu cenného objektu neváhají přispět.

chotesov

Klášter Chotěšov, ve kterém prožil vojenskou službu i známý písničkář Karel Kryl, patří mezi jednu z nejohroženějších památek v Plzeňském kraji. Klášter se nachází 15 km od Plzně směrem na Domažlice. Každým rokem se pokračuje s rekonstrukcí, která je nad finanční možnosti vlastníků i státních dotací. Proto jsou i menší granty velmi důležité pro obnovu a zachování této Národní kulturní památky.

Nadace Via již podruhé podpořila občanské sdružení Klášter Chotěšov – Lesovna, které působí v klášteře od roku 2009. Tento rok se za pomocí finančního příspěvku od Nadace Via pokračovalo v obnově jižní fasády historické brány do zahrady správního úřadu tzv. Lesovny chotěšovského kláštera (severní fasáda byla zrekonstruována minulý rok). Brána byla zakreslena na plánech již roku 1734 a patří k významnému kulturnímu dědictví. Původní zdobení fasády brány nebylo zcela zachováno a s návrhem pomohl památkář Karel Foud.

 

Velkou pomocí byla také práce dobrovolníků z okolí i jiných krajů, kteří do rekonstrukce investovali svůj volný čas a sílu. Na bráně odpracovali desítky hodin. Podle předsedkyně občanského sdružení Radky Broučkové je obdivuhodné, že i v dnešní uspěchané době se najdou lidé, kterým není naše kulturní dědictví lhostejné.Uvedla, že příští rok bude občanské sdružení shánět finanční prostředky na dokončení obnovy brány a to novou výdřevu vrat.

 

Dále v klášteře probíhá rekonstrukce kulturního centra, které nabídne návštěvníkům i místním občanům prostory pro kulturní využití v renesančních prostorách správního úřadu.

 

-mb-