susice z veze

Jedno z nejkratších zastupitelstev

…se odehrálo dnes odpoledne. Jednání začalo v 16 hodin podle plánu a i když na programu bylo 10 bodů k projednávání a 7 bodů formálních, skončilo za necelé dvě hodiny. Ne proto, že projednávané body byly méně závažné, nebo že by se některé zcela vypustily, ale ráznost a spád jednání bylo možné přičíst jednak dobře připraveným podkladům (tentokrát menšího rozsahu) a určitě i bližšímu povědomí o projednávané problematice – některé záležitosti již byly na minulých zastupitelstvech předjednány, nebo s nimi byli zastupitelé seznámeni.

 

Na programu jednání byly kromě majetkové agendy zejména otázky přidělování peněz a rozpočtová opatření, rozdělení rezervního fondu SKC, žádost Diakonie ČCE o dotaci, jmenování nového předsedy osadního výboru Zaluží, schválení změny názvu a zřizovací listiny Sušického kulturního centra.

 

Na závěr starosta města seznámil zastupitele s možností oživení budovy bývalé lékárny na náměstí.

 

Podrobnosti ze zasedání zastupitelstva si přečtete v zítřejším ranním článku.

 

-as-