Z pokladů Muzea Šumavy (11)

Hofmeisterovy jesličky

Jan Hofmeister, 1876–1878

hofmeister

 

Rozměrné jesličky čítají celkem 64 vyřezávaných malovaných figur, sdružujících se kolem chléva se sedlovou doškovou střechou, nad níž levituje anděl s nápisem „Gloria“. Figury osob dosahují výšky kolem 30 cm a spočívají na čtvercových podstavcích. Zpodobňují kromě biblických postav – svaté rodiny (Ježíšek chybí), tří králů, pastýře či mouřenínů – také figury z maloměstského a venkovského prostředí 19. století. Můžeme tu tak nalézt kominíka, hasiče, mlynářského pomocníka vezoucího na trakaři pytel s moukou, poustevníka a mnohé další. Autenticitu všem postavám vedle malování dodávají šité oděvy z pestrých textilií, odrážející módu druhé poloviny 19. století. Ze zvířat jsou vedle tradičních (osel, býk, ovce) přítomni rovněž jelen s laní, slon či značně zjednodušeně stylizovaný velbloud.

 

Zajímavou jesličkovou kompozici do muzea v roce 1935 darovala Josefa Kadeřábková z Plzně. Autorem jesliček byl její otec, sušický kožešník Jan Hofmeister (1856–1916), jenž je vyřezal v letech 1876–1878, kdy sloužil jako vojín v pevnosti Kosmač v jižní Dalmácii (dnes Černá Hora). Hofmeisterovy jesličky byly v Sušici velmi oblíbené a pravidelně se vystavovaly na náměstí. V těchto dnech si je návštěvníci mohou prohlédnout na právě probíhající výstavě Od adventu do Tří králů (trvá až do konce února 2014).

 

Jan Lhoták