Z pokladů muzea Šumavy (12)

stransky

Z pokladů Muzea Šumavy (12)

 

O státě českém

Pavel Stránský ze Zapské Stránky, 1643

 

Drobná latinská kniha osmerkového formátu (výška 12 cm) v bílých pergamenových deskách je dílem českého protestanského měšťana Pavla Stránského ze Zapské Stránky (1583–1657), absolventa pražského vysokého učení a litoměřického písaře. V roce 1627 byl pro víru vypovězen z Čech a postupně žil v několika městech v Sasku a naposledy v polské Toruni. Dílo Respublica bojema (O státě českém) je topografickou prací encyklopedického charakteru. Seznamuje čtenáře s podobou předbělohorského českého království. Popisuje jednotlivé kraje Čech, všímá si regionálních zvláštností, několika slovy charakterizuje všechna významná města (včetně Sušice), politický systém, jazykové poměry apod. Stránský své dílo pojal jako protestanskou apologii i jako vlastní vyjádření vřelého vztahu k rodné vlasti. Poprvé kniha vyšla v holandském Leidenu v roce 1634, později v mnoha vydáních v národních jazycích (česky poprvé roku 1893). Muzejní exemplář je druhým vydáním z roku 1643. Jeho hodnotu coby vzácného starého tisku zvyšuje vlastnický přípisek K. Hawlíček m. p. 1830, dokazující, že byla součástí knihovny Karla Havlíčka Borovského. Způsob, jakým se dostala do Sušice, není znám. Pravděpodobá je však cesta přes Josefa Ambrože Gabriela, kterému byl Havlíček svědkem na svatbě s Marií Podlipskou, jeho známou z Kutné Hory.

 

Jan Lhoták