martanova

Předvolební zatajování pravdy

Reakce na článek „Předvolební zatajování pravdy, aneb územní plán shozený ze stolu“

 

 

Dnes jsme se seznámila s článkem Zdeňka Jungvirta týkající se územního plánu Vimperk. Vzhlede k tomu, že jsou v článku velké nepřesnosti a lživé informace jsem se rozhodla informovat veřejnost o celé kauze územního plánu.

Tak snad to před volbami ještě unesete J

 

Celou situaci průběžně radnice řešila od července a společnou závěrečnou schůzka na Krajském úřadu Jihočeského kraje jsme měli dne 30.9.2014 (úterý nikoliv středa J) za účasti referenta provádějící přezkum, zpracovatele územního plánu Ing. arch. Daňka, referenta odboru životního prostředí Krajského úřadu JčK, tajemníka MěÚ Vimperk Z. Ženíška, referenta odboru výstavby a územního plánování MěÚ VimperkIng. Takáče, starosty Ing. Petráška a místostarostky Ing.Martanové. V průběhu jednání byli přítomni seznámeni s procesními vadami při schválení zadání územního plánu (schváleno  v roce 2009 starosta Mgr.Dvořák) a návrhem rozhodnutí o zrušení jeho návrhu a vrácení zpět do fáze zadání. Na tomto jednání byly počítány nezbytné lhůty na projednání návrhu územního plánu tak, aby nebyla ohrožena dotace získaná na pořízení návrhu ve výši 1 320 000 Kč a zároveň bylo dohodnuto, že v této situaci by bylo možné zapracovat do návrhu všechny požadavky v rámci jeho změny č. 1 a č. 2, které by se nemusely zpracovávat, čímž by se výrazně zkrátila doba pro umožnění výstavby jednotlivých žadatelů a šetřily finanční prostředky města i jejich! Lhůta pro účinnost územního plánu při důsledné práci na znovu projednání návrhu byla spočítána do 30.6.2015 pokud zastupitelé na svém listopadovém ustanovujícím jednání schválí jeho zadání.  Toto vše bylo dojednáno dne 30.9.2014 ! za účasti výše vyjmenovaných osob. Ejhle, v článku z 8.10.2014 se uvádí, že se pokusil celou situaci řešit ve prospěch města krajský zastupitel Pavel Dvořák a výše uvedené dohodl tento týden. Podle dnešního vyjádření ing. Řežábkové z Krajského úřadu Jihočeského kraje byl o celém průběhu jednání Mgr. Dvořák informován i o jeho závěrech. Pavel Dvořák tedy dohodl dohodnuté a přisvojil si zásluhy někoho jiného za své, a ještě Zdeněk Jungvirt radnici obviňuje z toho, že v stanoveném termínu ani nic ve prospěch schválení neučinila. Má Zdeněk Jungvirt tyto informace? Měl by mít, vždyť chce pravdivě informovat vimperskou veřejnost. Kvůli obsluze infocentra jednou kolegyní poslal místostarostce několik dotazů a na takto důležitou věc se nezeptá?

 

Zásadní je informace, že Krajský úřad Jihočeského kraje rozhodnutí o zrušení územního plánu nevydal a stále je ve hře, že rozhodnutí může být i upraveno. Je tedy seriozní informovat veřejnost o tom, co by se mohlo stát, šířit paniku a činit závěry bez úplných informací? Není to náš styl, ale pro volební kampaň některých uskupení se hodí!

 

Závěrem: „Inu, občané tohoto města, voliči, udělejte si názor, kdo jak úspěšně kope za Vimperk, kdo maže lidem lži kolem úst a kdo méně mluví a více prospěšného dělá.“

 

A když to číst nebudete, ani se Vám nebudu divit, už toho bylo dost napsáno i řečeno dost. A o tom to není.

Po celou dobu volební kampaně jsme razili heslo „Slušně vždy a všude“, toho se budeme držet i nadále po volbách, ať dopadnou jakkoliv. Svá stanoviska a postupy v prospěch všech si dokážeme obhájit na základě faktů, věřím, že když bude toto činit i druhá strana, budeme se mít dobře.

 

 

 

 

Jaroslava Martanová