Historické okénko: proměny v čase

Vimperk v proměnách času (32)

 

Vývoj vimperského školství

 

V období po roce 1918 došlo k prvním krokům v nápravě školských poměrů ve Vimperku. Dnem 1. září 1919 byla obecná škola změněna v “českou školu veřejnou”, která byla téhož roku rozšířená na trojtřídní. 1. listopadu 1919 byla ve Vimperku otevřena ,,česká průmyslová škola pokračovací”, 1. prosince téhož roku “zemská česká občanská škola”, které v roce 1920 přibyl druhý a v dalším roce třetí ročník. 1. listopadu 1921 byla tato škola převzata do státní správy, 1. listopadu 1921 byla otevřena také “lidová škola hospodářská”.

Rozmach českého školství s sebou přinesl potíže s umístěním tříd – začalo se tedy uvažovat o stavbě nové školní budovy. Ve školní kronice české měšťanské školy o tom čteme: “Starostí menšiny bylo již v letech předešlých postaviti novou budovu školní. Proto žádal místní obor NJP spolu se správami škol o vyvlastnění pozemku vedle hotelu Zlatá hvězda, což po dvouletém zápase s místní obcí, která všemožným způsobem hleděla pozemek od Jana Schwarzenberka sama koupiti, se podařilo. Současně ministerstvo školství a národní osvěty povolilo na stavbu školy 1 a půl milionu korun”.

 

Plány na stavbu nové školní budovy vypracoval architekt Rudolf Stockar, avšak k realizaci nedošlo, protože byl překročen státní rozpočet. Po dlouholetém úsilí ředitelství škol i místních českých korporací rozhodlo 8. října 1927 ministerstvo veřejných prací, aby byla vypsána soutěž na novostavbu českých škol ve Vimperku. Novostavba byla zadána Ing. Jaroslavu Rysovi, který započal stavbu podle plánů architekta Rudolfa Stockara z Prahy. Stavba školní budovy byla dokončena v roce 1930 a 27. února se konala částečná kolaudace. Potom ve dnech 23. a 24. srpna následovalo slavnostní předání novostavby školy veřejnosti. O průběhu těchto slavností zaznamenal ředitel měšťanské školy Jan Fiala. (Viener, V., Vimperk, město pod Boubínem, 1979)

 

V roce 2015 tato škola oslaví 85. výročí založení! 

 

škola TGM

 

škola TGM

 

-zf-

logo šumava

 VŠECHNY PŘEDCHOZÍ DÍLY SERIÁLU NAJDETE V RUBRICE  “HISTORIE OBCE” nebo  >>>ZDE<<<

*******************************************************************************************************************

Pojďte si společně s námi v našem historickém okénku připomínat, jak se v průběhu doby mění tvář Vimperku – porovnejte sami, jestli prošla tím správným  faceliftem, nebo jestli stárne přirozeně a elegantně, případně co zmizelo v propadlišti dějin. Jakou nám dnes ukazuje tvář ve srovnání s minulostí? Mladší, hezčí, zralejší, vrásčitou?  Každé pondělí v podvečer se můžete těšit na nové “zrcadlo” Zdeňka Formánka.