C+M+B+ 2015

 trikralova 2015 10

Bílou křídou nade dveře nápis jako formule vyjadřující požehnání (Cristus mansionem benedicat – Kristus požehnej příbytek), zazpívání koledy a radost z obdarování. To jsou neklamné atributy Tříkrálové sbírky, která probíhá i v našem městě a okolních obcích až do 12. ledna. Koledníci se vydali ke dveřím sušických domácností  již od pátečního večera po žehnání P. Václavem Hesem v kostele Sv. Václava a následně od nedělního odpoledne, po slavnostním příchodu Tří králů na náměstí.

V neděli v podvečer se tak na sušickém náměstí spojily dvě malé „slavnosti“. Slavnostní společné zhasnutí vánoční výzdoby a příchod  Tří králů na koních mezi sušické spoluobčany.Loučí na cestu králům svítil světlonoš, který od nich také převzal dary pro právě narozeného Ježíška a položil je k jesličkám.

trikralova 2015 9

Oblastní charita v Sušici zorganizovala tuhle hezkou akci spolu s městem Sušice a farností už potřetí.

Netradiční posel s přáním štěstí – bílý lampion s PF 2015 a nápisem C+M+B+ stoupal, po chvilce zápolení s plamínkem svíčky, k nebi z rukou místostarostky Sušice Věry Marešové a ředitelky místní charity Marie Hrečínové Prodanové. Slavnosti přihlížely desítky lidí, lampión na cestě vzhůru pak doprovázel jejich potlesk.

 

Za velmi hezkou letošní akci patří poděkování nejen oběma zmíněným ženám, ale také všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli:

Živý Betlém připravily děti ze ZŠ T. G. Masaryka se svou učitelkou Hanou Šiškovou (Tadeáš Novák, setry Pilcovy, Zuzana Krůsová, Karolína Faustová, Adéla Kostohryzová) a za vydatné pomoci školníka Zdeňka Ipsera, roli tří králů na koních perfektně zvládly jezdkyně z Jízdárny Divišov spolu se světlonošem Matyášem Hrečínem, o hudební doprovod (zpěv a koledy)  se postarali  Marie Houšková, Jan Zdeněk, Jan Pelech, Lucie Hromádková, Hanka Ládová.

 

P. Václav Hes  požehnal koledníkům (dobrovolníci, kteří se do sbírky nezištně každoročně zapojují), jdoucím s průvodem královské družiny, na jejich cestě k lidským příbytkům a srdcím. Přivítání tří králů se zhostila místostarostka Sušice. Ta také popřála všem přítomným do nového roku a nezapomněla při tom ani na poděkování Oblastní charitě a jejím zaměstnancům za každodenní práci pro místní i okolní obyvatele.

V zimním počasí přišel všem vhod na náměstí horký punč i občerstvení, připravené místními podnikateli.

 

Děkuji všem, kteří i letos pomáhali celou akci připravit a věnovali jí svůj volný čas. To, že jsou kolem nás lidé, kteří nezištně pomohou druhým, jsou pozorní a pracovití, připojí se k podobným aktivitám, je více než příjemným pohlazením po duši. I pro ně samozřejmě stoupalo k nebi přání štěstí a požehnání do celého roku na bílém lampiónu. Děkuji také místostarostce města, která každoročně Tři krále i koledníky vítá a všem našim sousedům přeji, aby společně v radosti prožívali každou chvíli tohoto nového roku a nezapomínali, že mezi námi stále žijí lidé, kteří potřebují někdy s něčím pomoci.“ dodala Marie Hrečínová Prodanová po skončení oslav, už u zhasnutého stromečku. Vánoční výzdoba na sušickém náměstí potemněla chvilku po půl páté.

-red, as, mhp, foto Č. Šebesta-

 

{gallery}susice/2015/01_leden/trikralova_2015_susice/{/gallery}

C+M+B+ 2015

Bílou křídou nade dveře nápis jako formule vyjadřující požehnání (Cristus mansionem benedicat – Kristus požehnej příbytek), zazpívání koledy a radost z obdarování. To jsou neklamné atributy Tříkrálové sbírky, která probíhá i v našem městě a okolních obcích až do 12. ledna. Koledníci se vydali ke dveřím sušických domácností  již od pátečního večera po žehnání P. Václavem Hesem v kostele Sv. Václava a následně od nedělního odpoledne, po slavnostním příchodu Tří králů na náměstí.

 

V neděli v podvečer se tak na sušickém náměstí spojily dvě malé „slavnosti“. Slavnostní společné zhasnutí vánoční výzdoby a příchod  Tří králů na koních mezi sušické spoluobčany.Loučí na cestu králům svítil světlonoš, který od nich také převzal dary pro právě narozeného Ježíška a položil je k jesličkám.

 

Oblastní charita v Sušici zorganizovala tuhle hezkou akci spolu s městem Sušice a farností už potřetí.

 

Netradiční posel s přáním štěstí – bílý lampion s PF 2015 a nápisem C+M+B+ stoupal, po chvilce zápolení s plamínkem svíčky, k nebi z rukou místostarostky Sušice Věry Marešové a ředitelky místní charity Marie Hrečínové Prodanové. Slavnosti přihlížely desítky lidí, lampión na cestě vzhůru pak doprovázel jejich potlesk.

 

Za velmi hezkou letošní akci patří poděkování nejen oběma zmíněným ženám, ale také všem, kteří se na přípravě a realizaci podíleli:

 

Živý Betlém připravily děti ze ZŠ T. G. Masaryka se svou učitelkou Hanou Šiškovou (Tadeáš Novák, setry Pilcovy, Zuzana Krůsová, Karolína Faustová, Adéla Kostohryzová) a za vydatné pomoci školníka Zdeňka Ipsera, roli tří králů na koních perfektně zvládly jezdkyně z Jízdárny Divišov spolu se světlonošem Matyášem Hrečínem, o hudební doprovod (zpěv a koledy)  se postarali  Marie Houšková, Jan Zdeněk, Jan Pelech, Lucie Hromádková, Hanka Ládová.

 

P. Václav Hes  požehnal koledníkům (dobrovolníci, kteří se do sbírky nezištně každoročně zapojují), jdoucím s průvodem královské družiny, na jejich cestě k lidským příbytkům a srdcím. Přivítání tří králů se zhostila místostarostka Sušice. Ta také popřála všem přítomným do nového roku a nezapomněla při tom ani na poděkování Oblastní charitě a jejím zaměstnancům za každodenní práci pro místní i okolní obyvatele.

 

V zimním počasí přišel všem vhod na náměstí horký punč i občerstvení, připravené místními podnikateli.

 

Děkuji všem, kteří i letos pomáhali celou akci připravit a věnovali jí svůj volný čas. To, že jsou kolem nás lidé, kteří nezištně pomohou druhým, jsou pozorní a pracovití, připojí se k podobným aktivitám, je více než příjemným pohlazením po duši. I pro ně samozřejmě stoupalo k nebi přání štěstí a požehnání do celého roku na bílém lampiónu. Děkuji také místostarostce města, která každoročně Tři krále i koledníky vítá a všem našim sousedům přeji, aby společně v radosti prožívali každou chvíli tohoto nového roku a nezapomínali, že mezi námi stále žijí lidé, kteří potřebují někdy s něčím pomoci.“ dodala Marie Hrečínová Prodanová po skončení oslav, už u zhasnutého stromečku. Vánoční výzdoba na sušickém náměstí potemněla chvilku po půl páté.

-red, as, mhp-