Jak oživit krajinu

POSLANCI DNES PROJEDNAJÍ STAV ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ
 
HNUTÍ DUHA PŘEDSTAVUJE STUDII, JAK MŮŽE STÁT OŽIVIT KRAJINU, ZADRŽET V NÍ VODU A CHRÁNIT PŮDU
 

čtvrtek 2. dubna 2015

 

Dnes poslanecká sněmovna projedná Zprávu o stavu zemědělství ČR za rok 2013, která dokumentuje úbytek a ohrožení zemědělské půdy. Hnutí DUHA zároveň představuje novou studii, která popisuje příčiny alarmujícího stavu a především navrhuje účinná opatření – ke stažení zde http://hnutiduha.cz/publikace/krajina-potrebuje-napravu. 

Za rok 2013 podle zprávy ubylo 7 400 hektarů orné půdy. Od roku 1966 se snížila výměra zemědělské půdy o 290 000 hektarů, tj. 2 900 km čtverečních, což odpovídá velikosti tří okresů. Kromě výměry se snižuje také kvalita půdy nevhodnými zemědělskými postupy. Deset procent půdy je ohroženo vodní a větrnou erozí.

Studie Hnutí DUHA „Krajina potřebuje nápravu“ upozorňuje, že jsme od začátku padesátých do konce osmdesátých let přišli o 49 000 kilometrů mezí, což je víc než obvod Země. Během několika desetiletí z českých polí zmizela také většina remízků, větrolamů, malých mokřadů a dalších zelených bariér. Namísto pestré mozaiky krajinu nyní tvoří uniformní lány, a proto například voda rychleji stéká z půdy a z krajiny mizí život v podobě rozmanitých rostlin a živočichů. 

Jen napůl podařeným pokusem chránit zemědělskou půdu se stala nedávno schválená novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF). Zavádí sice přísnější pravidla pro zemědělské postupy a podporuje protierozní opatření, zároveň však přináší zbytečné výjimky z placení poplatků za likvidaci zemědělské půdy výstavbou a tím podporuje její další úbytek. Navíc jen díky tlaku odborníků, nevládních organizací a veřejnosti odmítli poslanci senátní verzi zákona, která by ochranu zemědělské půdy fatálně oslabila

Stát by měl proto připravit konkrétní praktická opatření, která pomohou do naší krajiny vrátit zeleň, lépe zadržovat vodu a ochránit půdu:

•    Závazné podmínky pro dotace: Stát by měl posílit takzvané podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC), které musejí farmáři plnit, aby přímé podpory dostali v plné výši.
•    Větší podpora péče o krajinu: Větší část podpor Programu rozvoje venkova můžeme rovněž cíleně nasměrovat na lepší péči o krajinu, obnovu drobné zeleně nebo přírodních meandrujících toků. Důležitou prioritou musí být také ekologické zemědělství, zejména na orné půdě, kde prozatím zaostává.
•    Pružnější pravidla: Stát by měl pozměnit pravidla tak, aby lépe podporovala malé projekty nebo umožnila zemědělcům kombinovat kultury. Rigidní regule nyní brání vytváření pestřejší krajiny.

Studie zároveň slouží jako inspirace pro podobné programy. Ukazuje příběhy několika českých farmářů, kteří se sami rozhodli, že na své půdě začnou zavádět taková opatření, jež do krajiny vracejí zeleň a život, zadrží vodu nebo ochrání půdu. 

Jedním z nich je i Pavel Borusík s rodinou, který na malé farmě v srdci Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko obnovuje původní krajinnou strukturu. Bezmála sedm hektarů orné půdy postupně přeměňují na sady, v nichž se bude pást i dobytek. Pěstují v nich místní staré odrůdy ovocných stromů, čímž pomáhají uchovat jihočeské kulturní dědictví. Z polních lánů tak má postupně vzniknout pestrá mozaika produkčních sadů, tůní, stromořadí a lesa. Trávu ve vznikajícím sadu kosí postupně, aby zvěř měla klid a motýli, včely nebo jiný hmyz dostatek nektaru k jídlu. Vzniká tak vzorový projekt zdravé harmonické krajiny, která bude plná života a zároveň produktivní. Plány pana Borusíka však ztěžuje slabá podpora státu.


Pavel Borusík z rodinné farmy na Třeboňsku, vytvářející vzorový model harmonické kulturní krajiny, řekl:  

„Kromě zakládání vodních ploch děláme všechno z vlastních prostředků. Kdybychom získali  nějakou finanční podporu, tak by to věci hodně pomohlo.“


Klára Havlová, expertka na zemědělství a potraviny z Hnutí DUHA, řekla:  

„Zpráva o stavu zemědělství v roce 2013, kterou se dnes zabývají poslanci, hovoří jasnými čísly. Zemědělské půdy valem ubývá a kvalita té, která zůstává, stále klesá. Zemědělskou půdu je nezbytné začít lépe chránit. Nedávno přijatý zákon o ochraně půdy k tomu však přispěl jen napůl. Zavedl sice přísnější pravidla pro zemědělské hospodaření tak, aby půda nepodléhala erozi, ovšem podporuje další varující úbytek půdy zástavbou.“

„Připravili jsme proto novou studii „Krajina potřebuje nápravu“ s konkrétními návrhy opatření i s příklady dobré hospodářské praxe. Představuje české farmáře, kteří se rozhodli o krajinu lépe pečovat. Každý z těchto zemědělců ukazuje, že můžeme mít prosperující venkov, kvalitní potraviny i zdravou krajinu.“ 

 

(hnutiduha)