Cena naděje a porozumění

 

   Preis-der-Hoffnung-und-Verständigung-25 Ano, bylo to cítit.  Duch naděje a sblížení. Všichni ti, kteří byly v muzeu historie lesa v St. Oswaldu při udílení “Ceny naděje a porozumění” to pociťovali – 70 let po skončení druhé světové války a 25 let po pádu železné opony se udělalo pro přeshraniční spolupráci hodně. Okresní sdružení Grunen z okresu Freyung-Grafenau a Šumavy se opět rozhodla poctít  osobnosti, které nejsou v politickém středu, ale  pracují nesobecky a trvale pro lepší soužití mezi Čechy a Bavory. V letošním roce byl oceněn Heinrich Vierlinger z  Freyungu  a historik a kurátor Regionálního muzea v Českém Krumlově Mgr. Ivan Slavík. 

 

   Preis-der-Hoffnung-und-Verständigung-26-1200x800Počátek udílení  “Ceny  naděje a porozumění”  je datován do Prachatic v polovině 90. let, kdy se konala mezinárodní regionální konference. “V té době se zrodila myšlenka  ocenit lidi, kteří se mimořádně věnovali a zasloužili o rostoucí společné aktivity na české i bavorské straně” řekl hostitel Hans-Madl Deinhart. Cena byla založena v roce 1995, i proto, že  s “oficiální politikou” usiřování a spolupráce nebyli členové  “Zelených stran” z obou částí hranice spokojeni. “Chtěli poukázat na to,  mnoho lidí v té době již  udržovalo, upevňovalo a rozvíjelo  dobré sousedské vztahy, organizovalo kutlurní výměny a  prohlubovalo spolupráci. ” Od roku 1995 tato cena byla předána desetkrát – minulou neděli 3. května 2015 pojedenácté.

 

    Preis-der-Hoffnung-und-Verständigung-32-1200x789 “Nejdůležitější jsou osobní kontakty, bez nich by taková spolupráce nemohla fungovat,” vyzdvihla Dana Kuchtová, bývalá česká ministryně školství, oceněné osobnosti, i všechny ty, kteří se zasazují o odstranění fyzických i psychických bariér spolupráce obecně. 

 

   Ve svém proslovu určeném oceněnému kurátoru Ivanu Slavíkovi mluvila Kuchtová o ¨’osobnosti, která již dávno myslí mezinárodně a která se celý život takto příkladně chová a odpovídají tomu její činy. On si tuto cenu opravdu zaslouží “. Ivan Slavík reagoval skromně a skvělou němčinou bez  sebemenšího přízvuku přítomným mimo jíné řekl:  “Mým úkolem je sblížovat,” a obrátil se k bavorsko-české publiku: “V této společnosti se budu vždy cítit dobře”.

Preis-der-Hoffnung-und-Verständigung-36

 

   Starosta Freyungu Dr. Olaf Heinrich a vítěz ceny z roku 2005 Egoa Urmann poté představili Heinricha Vierlingera, druhého letošního laureáta. Vierlinger , bavorský rodák, cenu dostal za neúnavnou práci v posilování bavorsko-českých vztahů a udržování intenzivní spolupráce.

 

  Projev uznání  dále přednesl Alois Seidl, bývalý prezident a současný šéf KEB, který získal Cenu naděje a porozumění jako první v roce 1995. “S vítězem mne spojují desítky let nezapomenutelných zážitků a dobrodružství. Pokud někdo ztělesňuje v mnoha ohledech přeshraniční porozumění, pak je to právě Heinrich Vierlinger.

Preis-der-Hoffnung-und-Verständigung-44

 

“Jazyk je předpokladem udržitelné výměny,  intersociálních  výměn, je nutný pro intenzivní lidská setkávání,” řekl Seidl. Laureát Vierlinger, který mluví plynně česky, improvizovaně odpověděl na tři česky položené otázky a večer ukončil parafrází Burta Lancastera:  “Dokud je člověk je zvědavý, nikdo se nemůže dotknout jeho věku.”

 

 

 

Stephan Hoerhammer hogn.de

Marek Matoušek sumava.eu