Zlatí zpěváci z gymnázia

 Zvonek2015    Již čtvrt století trvá tradice regionální pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, určené žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Mladí zpěváci se tak každoročně mohou utkávat v celkem čtyřech kolech, tj. od školních přes okrsková a okresní až do nejvyššího, jímž je v daném případě kolo krajské.

 

     Pětadvacáté narozeniny letos shodou okolností slaví též vimperské víceleté gymnázium, které se po celou dobu své existence vždy zúčastňovalo výše uvedené soutěže, z níž si odnášelo úspěšná umístění, nejednou i v kole nejvyšším. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy mladí gymnazisté ve svých kategoriích ovládli nejen okrskové, ale též okresní kolo, konané 8. dubna v Prachaticích. V sólovém zpěvu tu získali Jakub Chalupa a Marcela Šipanová první místa, Jaroslava Grambličková si vyzpívala druhé místo. Nejvyšší příčka pak vimperským gymnazistům náležela též ve zpěvu komorním, kde zvítězilo duo ve složení Jaroslava Grambličková a Marcela Šipanová, i trio tvořené Adélou Billovou, Marcelou Šipanovou a Jakubem Chalupou. Soutěž navíc pamatuje vedle lidových i na umělé písně, jimž je určena samostatná kategorie. V té získala Marcela Šipanová třetí místo.

 

     Okresní poroty nemívají lehkou úlohu v rozhodování o postupujících vítězích jednotlivých kategorií, neboť jsou poněkud nepochopitelně limitovány celkovým počtem všehovšudy pěti postupových míst. Tím pádem byla jistě úspěchem vimperských gymnazistů již jen skutečnost, že z uvedeného limitu získali pro svou školu dva postupy (mnohé další vítězné školy vyšly v daném ohledu naprázdno) a mohli se tak vydat 12. května k závěrečnému klání do Českých Budějovic. Marcela Šipanová se zde v sólovém zpěvu umístila ve stříbrném pásmu, přičemž je nutno dodat, že v její kategorii nebylo uděleno zlaté pásmo. To však už neuniklo vítěznému triu, jehož členové Adéla Billová, Jakub Chalupa a Marcela Šipanová (viz foto) si z krajského města kromě diplomů odvezlo i tradiční keramické zvonky, tentokrát navíc přizdobené památnou a vlastně dvojnásob platnou jubilejní pětadvacítkou. 

 

Text a foto : J. Tláskal