Viditelné výsledky dvojjazyčné spolupráce

SU15-L006 ZFC cf32

Národní parky Šumava a Bavorský les vydaly společný nástěnný kalendář a společný materiál pro turisty

Nově nastartovaná spolupráce mezi Správou Národního parku Šumava a Správou Národního parku Bavorský les má už první konkrétní výsledky, které jsou určeny hlavně pro návštěvníky a milovníky obou národních parků. Tím nejviditelnějším je nástěnný kalendář pro rok 2016.

„Nápad udělat společný nástěnný kalendář přišel na jednom neformálním setkání s kolegy z Bavorského parku loni v listopadu. V té chvíli jsem si ani neuvědomil, že náš společný kalendář tu za celou dobu existence obou parků ještě nikdy nebyl. To že jsme ho udělali teď, mě těší o to víc, že je pro rok 2016, tedy pro rok, ve kterém Národní park Šumava bude slavit čtvrt století od svého vzniku,“ říká ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

 

SU15-L019 ZFC cf32

 

 

„Tímto společným kalendářem chceme ukázat nejenom krajinnou rozmanitost a krásu našich dvou národních parků, ale také skutečnost, že je příroda na obou stranách hranice stejná,“ dodává ředitel Správy Národního parku Bavorský les Franz Leibel. První společný nástěnný kalendář představuje dvanáct jedinečných biotopů, které jsou typické pro Národní parky Šumava a Bavorský les. Ke každému biotopu je pak na speciální kartě, která je současně pohledem, vyobrazen živočich, který v daném biotopu žije.

„Kalendář je volně v prodeji jak na našem e-shopu na webu www.npsumava.cz, tak na našich informačních střediscích a na informačních střediscích a dalších místech v Národním parku Bavorský les,“ informuje tiskový mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

 

SU15-L011 ZFC cf32

Na informačních a návštěvnických střediscích v bavorské i české části Šumavy je po dlouhé době nově k dispozici také společný informační materiál, který představuje oba národní parky.

 

„Je zaměřený na jedinečné přeshraniční biotopy v národních parcích. Zážitky a informace, které tato působivá příroda návštěvníkům nabízí, jsou shrnuty v přehledové mapce,“ vysvětluje Marie Hußlein, vedoucí Oddělení návštěvnického managementu.

„Celková podoba tohoto materiálu vznikla také díky spolupráci s akademickým malířem Václavem Hrabou, který dlouhá léta spolupracoval s oběma stranami,“ doplňuje vedoucí marketingu, informačních středisek a středisek environmentální výchovy Martina Kučerová.

Společný leták je k dispozici ve třech jazycích, vedle češtiny a němčiny také v angličtině. Nástěnný kalendář a informační leták jsou první dva společné materiály pro veřejnost, které spojuje nové společné logo Národních parků Šumava a Bavorský les. Tímto logem budou v budoucnu označeny veškeré materiály, které vzniknou ve spolupráci obou parků.

 

SU15-L003 ZFC cf32

„Společné logo je takové vyvrcholení dobré spolupráce, kterou jsme loni začali. Ta funguje na všech úrovních a hlavně na přátelské bázi. Spojuje nás totiž nejen společné území, fauna a flora, která vlastně nikdy neznala hranic, ale i společné výzvy a především společný zájem, kterým je ochrana přírody a rozvoj parků, který umožňuje měkkou, k přírodě ohleduplnou turistiku,“ zdůrazňují oba ředitelé. 

-tz-