Pro pacienty se nic nemění

Nemocnici Sušice provozuje od 1. listopadu skupina NEMOS

ilustr nemocnice

Od neděle prvního listopadu je provozovatelem Nemocnice Sušice skupina NEMOS, která k tomuto datu převzala od obecně prospěšné společnosti Nemocnice Sušice všechny lékařské činnosti a související aktivity.

 

 

K tomuto datu byly splněny všechny smluvní povinnosti a formální náležitosti nutné k tomu, aby došlo k naplnění avizovaného rozhodnutí rady města Sušice, která schválila v září pronájem příslušných nemovitostí a souvisejícího movitého majetku.

 

Pro pacienty se k datu převzetí nemocnice skupinou NEMOS nemění nic, stejná zůstávají stávající lékařská pracoviště, ordinační hodiny, nemění se složení lékařského týmu, ředitelem nemocnice zůstává Vladimír Sloup.

 

„K prvnímu listopadu došlo k naplnění dlouho a transparentně avizovaného záměru. Naše skupina, v souladu s předchozími prohlášeními, nepřichází s žádnou revolucí, ani pro pacienty, ani pro personál. Naším záměrem je převzít ze sušické nemocnice vše dobré, a to doplnit o naše znalosti a zkušenosti z již provozovaných nemocnic. Díky síle tří nemocnic budeme nyní silnější ve vyjednávání se všemi subjekty, které v systému českého zdravotnictví vystupují. Díky tomu se i sušická nemocnice stane pro všechny silnějším a respektovanějším partnerem, z čehož budou profitovat její zaměstnanci a hlavně pacienti,“ uvedl předseda představenstva skupiny NEMOS David Soukup.

 

„Z dlouhodobého hlediska vnímám jako nejzásadnější změnu tu v oblasti personálního řízení. Zaměstnanci by měli být lépe motivovaní k výkonu jejich náročné a zodpovědné práce a změny v přístupu k pacientovi. V tomto případě hovořím zejména o tom, že při svých návštěvách nemocnic v Ostrově a v Sokolově jsem se setkával pouze s lidmi, kteří se na všechny kolem usmívali. Ne nadarmo se říká, že pozitivní přístup a úsměv jsou polovinou úspěchu. Osobně vítám i možnost získávat zpětnou vazbu a informace od dalších dvou nemocnic a vedení skupiny, což se zpětně projeví v kvalitě řízení nemocnice a v možnostech jejího dalšího rozvoje,“ řekl Vladimír Sloup.

 

nemos
Skupina NEMOS, provozovatel nemocnice v Sokolově a vlastník nemocnice v Ostrově, se ve smlouvách zavázala v průběhu dalších 25 let investovat do movitého majetku minimálně 60 milionů korun a formou nájmu za nemovitý a movitý majetek zaplatit přes 75 milionů.

 

-tz-

Nemocnice Sokolov byla založena před 100 lety. Disponuje více než 300 lůžky a pracuje zde 700 zaměstnanců. 

Nemocnice Ostrov byla založena v roce 1961 má kapacitu 300 lůžek a téměř 500 zaměstnanců.