Interna je opět otevřená

ilustr nemocnice
Interní oddělení sušické nemocnice, které bylo z  provozních a personálních důvodů na přechodnou dobu uzavřeno,  je ode dneška opět v provozu.

 

Podle vyjádření vedení nemocnice jedinou změnou, která  v provozu interny nastala, je změna počtu lůžek, kdy z rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny byl jejich stav snížen na 20.

 

Sušickou nemocnici provozuje od 1. listopadu 2015 skupina NEMOS, která k tomuto datu převzala od Nemocnice Sušice, o. p. s. všechny lékařské činnosti a související aktivity.

Pro pacienty se nemění nic, stejná zůstávají stávající lékařská pracoviště, ordinační hodiny, ředitelem nemocnice zůstává Vladimír Sloup.  

 

Aktuálně je diskutovanou otázkou provoz záchranné sužby  v příštím roce – tomuto tématu se budeme na našich stránkách podrobně věnovat.

-as-