statistika

Nezaměstnanost opět vzrostla

Informace o nezaměstnanosti v České republice k 31. 12. 2015

 

V prosinci celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 5,0 % na 453 118, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 2,4 % na 102 545 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 6,2 %.

 

K 31. 12. 2015 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 453 118 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 21 754 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 je nižší o 88 796 osob. Z tohoto počtu bylo 436 547 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let . Bylo to o 23 001 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 byl jejich počet nižší o 89 428.

 

 

 

V okrese Prachatice byl k 31.12.2015 podíl nezaměstnanosti 4,4 %.

Uchazečů o zaměstnání bylo 1652, volných pracovních míst 910. Počet uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo tedy 1,8. 

 

 

 

 

 

Ostatní údaje naleznete v přiložených tabulkách.

 

 

 

 

 

(red, portal.mpsv.cz)